Polish version...HomeHistoryPacientsProfessionalsAdministrationOn-line


-         conferences with the attendance of hospital workers

-         other conferences (2005, 2006, 2007)

Rok  2005
 Zjazdy, konferencje, sympozja, szkolenia

Kurs dla lekarzy rodzinnych i internistów
"POChP (Przewlekła obturacyjna choroba płuc) - praktyczne aspekty rozpoznawania i leczenia ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych wytycznych"

2005 r., kilkadziesiąt edycji w wielu miastach

Program kursu:
Część I. Wykład na temat rozpoznawania i postępowania u chorych na POChP
Część II. Zajęcia warsztatowe - omówienie 6 przypadków szkoleniowych poruszających najczęściej spotykane w praktyce problemy (dyskusja)
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Jerzy Kozielski

Organizator: Medycyna Praktyczna
ul. Skawińska 8
31-066 Kraków

Postępy w gastroenterologii
III edycja kursu

2004/2005 Katowice
Tematy:
1. Cholestaza
2. Przewlekłe zapalenie trzustki
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Andrzej Nowak
Organizator: Polskie Towarzystwo Gastroenterologii Oddział Śląski
ul. Medyków 14
40-752 Katowice

Program edukacyjny wyłącznie dla lekarzy
uczestniczących w badaniu KOMPAS
"Specjalistyczne postępowanie w astmie i POChP"

2005 r.
 Za prawidłową odpowiedź na jedno pytanie testowe uczestnik programu otrzymuje 0,2 pkt (120 prawidłowych odpowiedzi x 0,2 pkt).
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka
Organizator: Medycyna Praktyczna
ul. Skawińska 8
31-066 Kraków

Konferencja Edukacyjna "Arytmia komorowa - aktualne zasady postępowania"
5 stycznia 2004 r. Łódź
(Aula Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 3, ul. Sterlinga 1/3)
Program:
- arytmia komorowa
- częstoskurcz komorowy - rozpoznawanie i leczenie napadu
- nawracające częstoskurcze komorowe i migotania komór - rola automatycznego kardiowertera defibrylatora
- rola przezskórnej ablacji prądem RF w leczeniu arytmi komorowej
Kierownik naukowy: dr hab. med. Krzysztof Chiżyński
Organizator: Klinika Kardiologii Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii UM
ul. Sterlinga 1/3
91-425 Łódź

VI Noworoczne Sympozjum Kardiologiczne
"Kardiologia 2005"

7-9 stycznia 2005 r. Zakopane (Wojskowy Dom Wypoczynkowy "Kościelisko", ul. Nędzy Kubińca 101)
Tematy:
1. Niestabilna blaszka miażdżycowa
2. Kardiologia inwazyjna pozawieńcowa
3. Utraty przytomności
4. Kardiologia dzieci i młodzieży
5. Kardiodiabetologia
6. Nagła śmierć sercowa
7. Czy można wygrać wyścig ze śmiercią?
Kierownik naukowy: prof. prof. Jacek Dubiel i Marian Cholewa
Organizator: Kliniczny Oddział Kardiologii
5 Wojskowego Szpitala Klinicznego
ul. Wrocławska 1-3
30-901 Kraków

Konferencja Naukowa Instytutu Aterotrombozy: "Aterotromboza – prewencja i terapia"
14 stycznia 2006 r. Warszawa

Na konferencji zostaną poruszone zagadnienia związane z patofizjologią i epidemiologią aterotrombozy oraz prewencją i leczeniem tego największego zabójcy wśród współczesnych schorzeń.
Wykładowcy, znani polscy specjaliści w dziedzinach kardiologii, neurologii i chirurgii naczyniowej, zaprezentują również interdyscyplinarne podejście do problemu aterotrombozy.
Gościem specjalnym konferencji będzie prof. Keith A.A. Fox z Cardiovascular Research Department of Cardiology Royal Infirmary of Edinburgh (Departament Sercowo-Naczyniowy Królewskiego Szpitala Kardiologicznego w Edynburgu) – jeden z największych autorytetów w dziedzinie kardiologii na świecie.
Konferencja adresowana jest do lekarzy specjalistów kardiologów, neurologów i lekarzy medycyny rodzinnej.
Organizator: Instytut Aterotrombozy
ul. Niedźwiedzia 29 b
02-737 Warszawa

Konferencja "Leczenie chorób układu krążenia"
22 stycznia 2005 r. Janowice
Tematy:
1. Profilaktyka i leczenie nefropatii cukrzycowej
2. Niewydolność serca - główne przyczyny, leczenie
3. Profilaktyka i leczenie choroby zakrzepowo-zatorowej
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Władysław Sułowicz
Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Medycznej;
Polskie Towarzystwo Lekarskie Oddział w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Szpitalna 1
33-200 Dąbrowa Tarnowska

Konferencja  "Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym w praktyce klinicznej. Aktualne wytyczne postępowania"
22 stycznia 2005 r. Warszawa (Hotel "Sobieski")
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Barbara Cybulska
Organizator: Medycyna Praktyczna - Szkolenia
ul. Krakowska 41
31-066 Kraków


Konferencja "Problemy kardiologiczne i kardiochirugiczne u pacjentów przewlekle dializowanych"
29-30 stycznia 2005 r. Toruń (Hotel "Filmar",ul. Grudziądzka 45)
Tematy:
1. Rola blokady układu RAA w zapobieganiu i leczeniu zespołu nerkowo-sercowego
2. Ocena kardiologiczna przed zgłoszeniem pacjenta z przewlekłą niewydolnością nerek do zabiegu przeszczepiania nerki
3. Przygotowanie pacjenta z przewlekła niewydolnością nerek do interwencyjncyh zabiegów kardiologicznych i kardiochirurgicznych
4. Zabiegi kardiochiurgiczne u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek
5. Wyniki przeszczepiania nerek u chorych po zabiegach karidiochirurgicznych
6. Kardioprotekcjyne działanie erytropoetyny
7. Banazepril, lek przyjazny nefrologii
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski
Organizator: Polskie Towarzystwo Nefrologiczne Oddział Gdańsko-Pomorski;
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk

Warsztaty Echokardiografii Praktycznej
3 edycje w 2005 r.:
22 stycznia
5 marca
22-23 kwietnia
Kraków (Aula Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii CM UJ, ul. Prądnicka 80)
Tematy:
1. Podstawy anatomii echokardiograficznej serca
2. Ocena czynności skurczowej i rozkurczowej lewej komory
3. Zawał serca i jego powikłania
4. Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej i drożny otwór owalny
5. Echokardiografia w ocenie wskazań do operacji u chorych
z niedomykalnością zastawki mitralnej
6. Echokardiografia w ocenie wskazań do operacji u chorych
z niedomykalnością zastawki aortalnej
7. Echokardiografia obciążeniowa
8. Echokardiografia kontrastowa
9. TDE i Strain rate
10. Anatomia i patofizjologia krążenia mózgowego
11. USG tętnic dogłowowych i mózgowych
12. Zasady obliczeń stopnia zwężenia tętnic
13. Podstawy anatomii echokardiograficznej serca i obliczeń hemodynamicznych
14. Ocena funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory
15. Obliczenia hemodynamiczne i prezentacja ciekawych przypadków
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Wiesława Tracz, dr hab. med. Piotr Podolec
Organizator: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział Krakowski
Klinika Chorób Serca i Naczyń Instytutu Kardiologii CM UJ Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jan Pawła II
ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków

Konferencjav"Problemy kardiologiczne i kardiochirugiczne u pacjentów przewlekle dializowanych"
29-30 stycznia 2005 r. Toruń (Hotel "Filmar",ul. Grudziądzka 45)
Tematy:
1. Rola blokady układu RAA w zapobieganiu i leczeniu zespołu nerkowo-sercowego
2. Ocena kardiologiczna przed zgłoszeniem pacjenta z przewlekłą niewydolnością nerek do zabiegu przeszczepiania nerki
3. Przygotowanie pacjenta z przewlekła niewydolnością nerek do interwencyjncyh zabiegów kardiologicznych i kardiochirurgicznych
4. Zabiegi kardiochiurgiczne u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek
5. Wyniki przeszczepiania nerek u chorych po zabiegach karidiochirurgicznych
6. Kardioprotekcjyne działanie erytropoetyny
7. Banazepril, lek przyjazny nefrologii
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski
Organizator: Polskie Towarzystwo Nefrologiczne Oddział Gdańsko-Pomorski;
Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk

Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Nefrokardiologia"
11-12 lutego 2005 r. Białowieża (Hotel "Żubrówka", ul. Olgi Gabiec 6)
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Michał Myśliwiec
Organizator: Polskie Towarzystwo Nefrologiczne;
Klinika Nefrologii i Transplantologii AMB
ul. Żurawia 14
15-540 Białystok

IX Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK
16–19 lutego 2005 r. Ustroń

Kierownik naukowy: dr med. Krzysztof Mazurek

Patronat: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku
Organizator: Śląskie Centrum Rehabilitacji
ul. Zdrojowa 6
43-450 Ustroń

Transoesophageal echocardiography – many field, one technique
18–19 lutego 2005 r. Warszawa

Kierownik naukowy: dr hab. med. Piotr Hoffman

Patronat: European Association of Echocardiography
Organizator: Pracownia Echokardiografii Kliniki Wad Wrodzonych Serca IK w Warszawie
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa

Konferencja "Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób tętnic i żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej"
12 marca 2005 r. Warszawa (Centrum Konferencyjne "Gromada",
ul. 17 Stycznia 32)
Tematy:
1. Przewlekła niewydolność żylna
2. Leczenie i profilaktyka choroby zakrzepowo-zatorowej
3. Trudności diagnostyczne ChZż
4. Miażdżyca - prewencja pierwotna i wtórna
5. Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe
6. Krytyczne niedokrwienie kończyn - rola postępowania niezabiegowego
7. Krytyczne niedokrwienie kończyn - kiedy wkracza chirurg
8. Strategia postępowania w tętniakach aorty brzusznej
9. Choroby aorty piersiowej
10. Choroby naczyń mózgu
11. Pierwotne nadciśnienie płucne
12. U kogo poszukiwać trombofilii
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong
Organizator: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,
Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii AM w Warszawie
MEDIUS Sp. z o.o.
ul. Nałęczowska 62/37
02-922 Warszawa

II Konferencja Szkoleniowa: II REPETYTORIUM PULMONOLOGICZNE POZNAŃ 2005
11-12 marca 2005 r. Poznań
Sala WTC Poznań, ul. Bukowska 12

Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Witold Młynarczyk, dr hab. med. Halina Batura-Gabryel
Organizator: Katedra i Klinika Ftyzjopneumonologii AM w Poznaniu, Stowarzyszenie Wspierania Pulmonologii Poznańskiej

ul. Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań

Konferencja: "Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób tętnic i żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej"
12 marca 2005 r. Warszawa (Centrum Konferencyjne "Gromada",
ul. 17 Stycznia 32
Tematy:
1. Przewlekła niewydolność żylna
2. Leczenie i profilaktyka choroby zakrzepowo-zatorowej
3. Trudności diagnostyczne ChZż
4. Miażdżyca - prewencja pierwotna i wtórna
5. Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe
6. Krytyczne niedokrwienie kończyn - rola postępowania niezabiegowego
7. Krytyczne niedokrwienie kończyn - kiedy wkracza chirurg
8. Strategia postępowania w tętniakach aorty brzusznej
9. Choroby aorty piersiowej
10. Choroby naczyń mózgu
11. Pierwotne nadciśnienie płucne
12. U kogo poszukiwać trombofilii
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong
Organizator: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,
Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii AM w Warszawie
MEDIUS Sp. z o.o.
ul. Nałęczowska 62/37
02-922 Warszawa

Posiedzenie Oddziału Warszawskigo PTK
"Nagłe zatrzymanie krążenia - standardy postępowania a polska rzeczywistość"

15 marca 2005 r. Warszawa (Sala Wykładowa Szpitala Klinicznego, ul. Marszałkowska 24)
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Andrzej Budaj
Organizator: Klinika Kardiologii CMKP;
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział Warszawski
ul. Poznańska 20/22
00-685 Warszawa

Konferencja"Zespół metaboliczny-epidemia XXI wieku - wnioski dla lekarzy praktyków"
15 marca 2005 r. Katowice (Kino "Helios", ul. Uniwersytecka 13)
Program konferencji:
1. Zespół metaboliczny - epidemia XXI wieku. Jeszcze czynniki ryzyka
czy już choroba
2. Czy i jak można zwiększyć stężenie HDL?
3. Typowy chory z zespołem metabolicznym. Jak leczyć?
4. Prezentacja przypadków klinicznych
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Zbigniew Gąsior
Organizator: Katedra i Klinika Kardikologii ŚAM
ul. Ziołowa 45
40-635 Katowice

Konferencja: "Postępy w hepatologii"
19 marca 2005 r. Opole (Muzeum Diecezjalne)
Tematy:
1. Rola patomorfologa w diagnostyce chorób wątroby
2. Choroba stłuszczeniowa wątroby
3. Zapalenie wątroby w następstwie zakażenia HCV
4. Rak wątrobowo-komórkowy, nowotwór XXI wieku?
5. Wyniki terapii wirusowego zapalenia wątroby typu B i C w materiale Oddziału Chorób Zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
Kierownik naukowy: dr med. Jerzy Biernat
Organizator: Towarzystwo Internistów Polskich Oddział Opolski
ul. Kośnego 53
45-372 Opole

XI Łódzka Konferencja Kardiologiczna
19 marca 2005 r. Łódź
Teatr Wielki, pl. Dąbrowskiego 1

Program:
Ostre zespoły wieńcowe
Niewydolność serca
Zaburzenia rytmu serca
Niewydolność prawo-komorowa
Choroba niedokrwienna serca u chorych z cukrzycą
Choroby serca u kobiet
Gorąca linia – najnowsze doniesienia z kardiologii
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Maria Krzemińska-Pakuła
Organizator: II Katedra i Klinika Kardiologii UM w Łodzi, Szpital im dr Wł. Biegańskiego, Fundacja „Dar Serca”, Stowarzyszenie „Forum Kardiologów”
ul. Kniaziewicza 1/5
91-347 Łódź

Konferencja "Kardiologia Europejska 2005"
2 edycje w 2005 r.:
19 marca Gdańsk
16 kwietnia Toruń
Tematy:
1. Ostre zespoły wieńcowe, gdzie jesteśmy?
2. Doświadczenia toruńskie
3. Stabilna choroba wieńcowa, komu stent, skalpel lub tabletki
4. Niewydolność serca, standardy i zaskakujące perspektywy
5. Kardiodiabetologia, nefrokardiologia, angiodiabetologia czy po prostu zespół metaboliczny
6. Nadciśnienie tętnicze, leczenie dawniej proste a dzisiaj?
7. Migotanie przesionków, tradycja trzyma się mocno
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Andrzej Rynkiewicz
Organizator: I Klinika Chorób Serca AM
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk

III Konferencja: Kardiologia wieku podeszłego
1–2 kwietnia 2005 r. Kraków

Kierownik naukowy: prof. prof. Jacek Dubiel i Tomasz Grodzicki
Organizator: Via Medica
ul. Świętokrzyska 73
80-180 Gdańsk

Konferencja „Niedomykalność mitralna - diagnostyka i wskazania do leczenia chirurgicznego”
2 kwietnia 2005 r. Lublin
Temat:
1. Lubelska Klinika Kardiochirurgii w latach 1998-2005
2. Choroba degeneracyjna zastawki mitralnej, diagnostyka nieinwazyjna - kiedy operować?
3. Choroba degeneracyjna zastawki mitralnej, wyniki operacji - jak operować?
4. Niedokrwienna niedomykalność mitralna, patofizjologia - czy operować?
5. Niedokrwienna niedomykalność mitralna, wyniki operacji - jak operować?
6. Eliminacja uszka lewego przedsionka w profilaktyce zatorów spowodowanych migotaniem przedsionków
7. Niedomykalność mitralna spowodowana asynchronią skurczu komór - rola stymulacji dwukomorowej
Kierownik naukowy: dr hab. med. Janusz Stążka
Organizator: Klinika Kardiochirurgii AM
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4
ul. Jaczewskiego 8
20-954 Lublin

XI Włocławskie Dni Ultrasonograficzne: Konferencja „Błędy i pomyłki w diagnostyce ultrasonograficznej”
2 kwietnia 2005 r. Włocławek

Kierownik naukowy: dr med. Janusz Ostrowski
Organizator: Szpital Wojewódzki, Oddział Nefrologii i Dializoterapii
ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

IX Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej
7–9 kwietnia 2005 r. Warszawa
Hotel "Radisson SAS", ul. Grzybowska 24

Tematy:
1. Interwencyjne leczenie wielopozimowej miażdżycy tętnic.
2. Metody obrazowania tętnic wieńcowych i obwodowych.
3. Stenty uwalniające leki.
4. Farmakoterapia wspomagająca zabiegi przeskórnej angioplastyki wieńcowej.
5. Korekcja nieprawidłowych połączeń wewnątrz- i zewnątrzsercowych.
6. Plastyka zastawki mitralnej.
7. Nadciśnienie i zatorowość płucna.
Kierownik naukowy: dr hab. dr hab. Robert J. Gil i Adam Witkowski

Patronat: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Sekcja Kardiologii Inwazyjnej
Organizator:  Klinika Kardiologii Inwazyjnej CSK
ul. Wołoska 137

02-507 Warszawa

Sympozjum "Rola echokardiografii w nowoczesnej kardiologii"
8 kwietnia 2005 r. Wałbrzych (Zamek "Książ")
Tematy:
1. Stan opieki kardiologicznej na Dolnym Śląsku
2. Miejsce badań obrazowych w standardach postępowania kardiologicznego
3. Frakcja wyrzutowa w ocenie funkcji skurczowej lewej komory - krytyczne spojrzenie na metodologię i przydatność kliniczną
4. Wady serca nabyte
5. Echokardiograficzne aspekty oceny pozawałowego remodelingu lewej komory. Wskazania do zabiegu chirurgicznej rekonstrukcji LK
6. Ultrasonografia śródnaczyniowa
7. Rola echokardiografii w rozpoznawaniu i leczeniu zatorowości płucnej
8. Echokardiografia w ocenie pacjentów kardiochirurgicznych - prezentacja przypadków klinicznych
Kierownik naukowy: dr med. Roman Szełemej
Organizator: Wałbrzyski Ośrodek Kardiologii Interwencyjnej
Szpitala im. dr. A. Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych

Sympozjum  "Wirusy przenoszone drogą krwi"
9 kwietnia 2005 r. Kielce (Akademia Świętokrzyska, ul. Żeromskiego 5)
Tematy:
1. Aktualna sytuacja epidemiologiczna pandemii HBV, HCV, HIV
2. Węzłowe problemy zakażenia HCV
3. Rola wirusów w etiopatogenezie chłoniaków złośliwych
4. Aktualne możliwości i perspektywy leczenia przewlekłego zakażenia HBV
5. Standardy postępowania po ekspozycji zawodowej i pozazawodowej na zakażenia wirusami przenoszonymi drogą krwi
6. Małopłytkowość w przebiegu zakażeń wirusowych
7. Diagnostyka wirusów, przenoszonych drogą krwi
8. Zakażenia wirusami przenoszonymi drogą krwi u krwiodawców województwa świętokrzyskiego - aktualne możliwości zapobiegania transmisji zakażeń
9. Ocena przyszłych następstw epidemi HCV w Polsce
Kierownik naukowy: dr med. Wiesław Kryczka
Organizator: Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów Oddział Świętokrzyski
ul. Jagiellońska 66
25-956 Kielce

IX Zachodniopomorskie Spotkania Echokardiograficzne
9 kwietnia 2005 r. Szczecin
Kierownik naukowy: dr hab. med. Andrzej Wojtarowicz
Organizator: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział Szczeciński;
Klinika Kardiologii PAM
ul. Powstańców Wlkp. 72
70-111 Szczecin

Konferencja "Kardiodiabetologia"
12 kwietnia 2005 r. Skwierzyna ("Hotel nad Rzeką")
Tematy:
1. Kardiodiabetologia - problem wielospecjalistyczny
2. Kardiodiabetologia - nowe możliwości terapii
Kierownik naukowy: dr med. Zofia Zadrożna
Organizator: Towarzystwo Internistów Polskich Oddział Gorzowski
Oddział Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii, Gastroenterologii i Nadciśnienia Tętniczego
ul. Warszawska 48
66-400 Gorzów Wlkp.

III Zakopiańskie Dni Kardiologiczne 2005
"Codzienne problemy lekarza praktyka"

15-17 kwietnia 2005 r. Zakopane (Hotel "Belvedere", ul. Droga do Białego 3)
Tematy:
1. Choroby serca u kobiet - dlaczego tak wiele różnic?
2. Zespół metaboliczny - zmiana w rozumieniu zaburzeń lipidowych, glikemii, ciśnienia tętniczego krwi
3. Wyniki dużych badań klinicznych a praktyka kliniczna. Jak leczę swoich chorych?
4. Zastawkowe zwężenie aorty
5. Kliniczne nowości - wątpliwości!?
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Dłużniewski
Organizator: Fundacja "Vis Cordis"
Katedra i Klinika Kardiologii II Wydziału Lekarskiego AM
Wojewódzki Szpital Bródnowski
ul. Kondratowicza 8
03-242 Warszawa

Konferencja "Nefroprotekcja zaczyna się od prewencji - nowe możliwości redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów z nadciśnieniem i cukrzycą typu 2"
15-16 kwietnia 2005 r. Dźwirzyno (Hotel "Senator", ul. Wyzwolenia 35)
Tematy:
1. Nerka jako narząd szczególnej troski u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą
2. Choroby nerek w aspekcie ryzyka sercowo-naczyniowego - spojrzenie kardiologa
3. Badania BENEDICT. Nowe możliwości zapobiegania nefropatii cukrzycowej u pacjentów z cukrzcą i nadciśnieniem tętniczym
Kierownik naukowy: dr hab. med. Jarosław Kaźmierczak
Organizator: Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego Oddział Zachodniopomorski
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział Szczeciński
Klinika Kardiologii PAM
ul. Powstańców Wlkp. 72
70-111 Szczecin

XV Jubileuszowa Konferencja Kardiologiczna
"Kardiologia światowa 2004-2005 - główne leki kardiologiczne"

6 edycji w 2005 r.:
16 kwietnia Opole (Filharmonia Opolska)
7 maja Warszawa (Teatr Polski)
14 maja Lublin (Filharmonia Lubelska)
8 października Olsztyn (Teatr im. S. Jaracza)
22 października Bydgoszcz (Akademia Rolniczo-Techniczna)
5 listopada Kielce (Kieleckie Centrum Biznesu "Exbud")
 Tematy konferencji:
1. Nadciśnienie tętnicze -najnowsze doniesienia
2. Jak leczę chorych z nadciśnieniem tętniczym w roku 2005
3. Migotanie przedsionków - nowe, ważne badania
4. Jak leczę chorych z migotaniem przedsionków w roku 2005
5. Choroba wieńcowa przewlekła. Które leki ważne? Co mówią standardy?
6. Ostre zespoły wieńcowe (ACS) - ważne doniesienia oryginalne
7. Chorzy z ACS, których leczę zachowawczo
8. Chorzy z ACS, których leczę inwazyjnie
9. Chorzy z ACS, których leczę chirurgicznie
10. Pozawałowa niewydolność serca. Leczenie chirurgiczne. Kogo kierować? 11. Niewydolność serca. Ciężka niedomoga serca. Wspomaganie lewej komory. Polskie możliwości
12. Prewencja pierwotna/wtórna
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Leszek Ceremużyński
Organizator: Iwent Conference and Consulting Agency
ul. Nałęczowska 33/35
02-922 Warszawa

Kongres "Nadciśnienie tętnicze jako problem interdyscyplinarny"
21-23 kwietnia 2005 r. Wrocław (Teatr Polski, Hotel "Holiday Inn")
Tematy:
1. Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży
2. Prowadzenie pacjenta z nadciśnieniem tętniczym w praktyce lekarza rodzinnego
3. Problemy leczenia nadciśnienia tętniczego u dorosłych
4. Nadciśnienie tętnicze a cukrzyca i inne zaburzenia metaboliczne
5. Nadciśnienie tętnicze a problemy zdrowia psychicznego
6. Śródbłonek i nadciśnienie tętnicze
7. Nadciśnienie tętnicze w ciąży
8. Nadciśnienie tętnicze w wieku podeszłym
9. Nadciśnienie tętnicze w okresie menopauzy
10. Nadciśnienie tętnicze a problem zdrowia psychicznego
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Ryszard Andrzejak
Organizator: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Agora Intl
ul. Poznańska 68

III Ogólnopolska Konferencja Edukacyjna: Nefrologia i Nadciśnienie Tętnicze
22 kwietnia 2005 r. Warszawa
Hotel Marriott, al. Jerozolimskie 65/79

Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Andrzej Książek
Organizator: Katedra i Klinika Nefrologii AM w Lublinie,
Wydawnictwo Czelej
ul. Czeremchowa 21
20-807 Lublin

XIV Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej PTK
21–23 kwietnia 2005 r. Jachranka

Tematy wiodące konferencji:
Elektrofizjologia Kliniczna
Nagła śmierć sercowa
Niewydolność serca
Implantowane kardiowertery-defibrylatory serca
Niefarmakologiczne leczenie tachyarytmii - ablacja, stymulacja, defibrylacja
Migotanie przedsionków - diagnostyka i metody elektroterapii
Farmakologiczne leczenie zaburzeń rytmu serca
Rola echokardiografii - w diagnostyce i leczeniu zaburzeń rytmu serca
Możliwości kardiochirurgii w leczeniu zaburzeń rytmu serca
Zaburzenia rytmu serca na podłożu genetycznym
Diagnostyka i leczenie omdleń
Kierownik naukowy: dr med. Dariusz Michałowicz

Patronat: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Sekcja Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej
Organizator: Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Klinika Kardiologii Wojskowego Instytutu Medycznego
ul. Szaserów 128
00-909 Warszawa

Sympozjum „Spotkanie z ultrasonografią”
29 kwietnia–1 maja 2005 r. Zamość

Temat wiodący:
Diagnostyka USG w gabinecie lekarza rodzinnego – postępy, standardy, finansowanie
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Wiesław Jakubowski

Patronat: Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne
Organizator: Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii
ul. Chopina 3A

22-400 Zamość

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Miscellanea
06 maja 2005 r. Lublin
Muzeum Lubelskie, ul. Zamkowa 9

Organizator:  Oddział Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
Al. Kraśnicka 100
20-718 Lublin

III Gdańskie Sympozjum Gastroenterologiczne:
"Interaktywna transmisja zabiegów endoskopowych"

6-7 maja 2005 r. Gdańsk (Opera Bałtycka)
Tematy:
1. Endoterapia trzustkowa zbiorników płynowych
2. Endoskopowy drenaż dróg żółciowych
3. Zmiany płaskie w przewodzie pokarmowym
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Marian Smoczyński
Organizator: Klinika Gastroenterologii i Hepatologii
ul. Dębinki 7

Gdańsk

Konferencja  "Standardy postępowania w kardiologii"
7 maja 2005 r. Wrocław (Hotel "Mercure", pl. Dominikański 1)
Tematy:
1. Nadciśnienie tętnicze - czy tylko problem kontroli ciśnienia?
2. Jak skutecznie leczyć stabilną chorobę wieńcową?
3. Ostry zespół wieńcowy
4. Postępowanie w zatorowości płucnej
5. Niewydolność serca - czy możemy leczyć lepiej?
Kierownik naukowy: prof. prof. Waldemar Banasiak i Piotr Ponikowski
Organizator: Klinika Kardiologii Wojskowego Szpitala Klinicznego
ul. Weigla 5
50-981 Wrocław

XV Jubileuszowa Warszawska Konferencja Kardiologiczna
7 maja 2004 r. Warszawa, Teatr Polski
16 kwietnia 2005 r. Opole
14 maja 2005 r. Lublin
08 października 2005 r. Olsztyn
22 października 2005 r. Bydgoszcz
05 listopada 2005 r. Kielce

Wykładowcami będą uznane autorytety w środowisku kardiologicznym (m.in. prof. R. Gryglewski, prof. L. Ceremużyński, prof. W. Rużyłło, prof. W. Januszewicz, prof. Z. Religa, prof. A. Budaj, prof. A. Bochenek).

Patronat: prof. L. Ceremużyński
Organizator: Agencja IWENT Conference&Consulting Agency
ul. Nałęczowska 33/35
02-922 Warszawa

Wiosenna Szkoła Nadciśnienia Tętniczego
10–13 maja 2005 r. Jurata
Hotel „Bryza”

Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Andrzej Tykarski

Patronat: Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego
Organizator: Via Medica
ul. Świętokrzyska 73
80-180 Gdańsk

XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Anestezjologia i Intensywna Terapia pierwszej dekady
11–13 maja 2005 r. Popowo k. Warszawy

Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Jacek Jastrzębski
Organizator: Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP
ul. Czerniakowska 231
00-416 Warszawa

VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego
12-14 maja 2005 r. Wisła

Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Leszek Pączek

Patronat:  Polskie Towarzystwo Transplantacyjne
Organizator: Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii AM
ul. Nowogrodzka 59
02-006 Warszawa

XII Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna
13 maja 2005 r. Zabrze (Multikino)
Tematy:
1. Kardiologia i kardiochirugia doświadczalna
2. Pulmonologia, transplantacja płuc
3. Postępy w kardiochirurgii
4. Tętniaki aorty
5. Choroba wieńcowa
6. Zwężenie tętnic szyjnych - problem interdyscyplinarny
7. Terapia resynchronizacyjna u chorych z niewydolnością serca
8. Pielęgniarstwo kardiologiczne XXI wieku - profesjonalizm i pasja
9. Kontrapulsacja wewnątrzaoralna w pracowni hemodynamiki
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Lech Poloński
Organizator: III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM
ul. Szpitalna 2
41-800 Zabrze

XII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA KARDIOLOGICZNA „POSTĘPY W ROZPOZNAWANIU I LECZENIU CHORÓB SERCA, PŁUC I NACZYŃ”
VI WARSZTATY KARDIOLOGII INWAZYJNEJ

13–14 maja 2005 r. Zabrze

Tematyka :
- Postępy w leczeniu STEMI w Polsce
- Prawidłowa perfuzja miokardium – cel terapii STEMI
- Metody oceny stopnia zwężenia tętnicy wieńcowej
- Terapia resynchronizująca u chorych z niewydolnością serca
- Zwężenie tętnic szyjnych – problem interdyscyplinarny
- Interwencyjne leczenie wrodzonych wad serca
- Kardiologia i kardiochirurgia doświadczalna
- Transplantacje płuc oraz płuc i serca
- Sesja personelu średniego

Sesja specjalna:
"20 LAT KARDIOCHIRURGII W ŚLĄSKIM CENTRUM CHORÓB SERCA W ZABRZU"
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Lech Poloński
Organizator: III Katedra i Oddział Kliniczny ŚLAM
Zabrze

Sympozjum "Choroby serca u kobiet"
14 maja 2005 r. Wrocław (Hotel "Sofitel")
Tematy:
1. Standardy postępowania w chorobach układu krążenia u kobiet oparte
o EBM
2. Zespół metaboliczny u kobiet - różnice determinowane płcią
3. Choroba wieńcowa u kobiet - trudne pytania
4. Niewydolność serca - problem terapii u osób starszych
5. Fakty i mity o zagrożeniu chorobami nowotworowymi u kobiet w okresie menopauzy
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Zdzisława Kornacewicz-Jach
Organizator: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne - Sekcja Chorób Srca u Kobiet
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział Dolnośląski
ul. Traugutta 116
50-420 Wrocław

Konferencja Szkoleniowo-Naukowa Polskiego Towarzystwa Angiologicznego "Postępy Angiologii – żylna choroba zakrzepowo-zatorowa i miażdżyca tętnic"
26-29 maja 2005 r. Białowieża

Konferencja adresowana jest do lekarzy angiologów oraz lekarzy innych specjalności zainteresowanych chorobami naczyń krwionośnych. Część szkoleniową prowadzić będą wybitni polscy profesorowie - eksperci w dziedzinie angiologii.
Kierownik naukowy: prof. Janusz Kłoczko
Organizator: Klinika Hematologii AM
ul. M.Skłodowkiej–Curie 24a
15-276 Białystok

„Postępy angiologii – żylna choroba zakrzepowo-zatorowa i miażdżyca tętnic”
26–29 maja 2005 r. Białowieża

Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Janusz Kłoczko

Patronat: Polskie Towarzystwo Angiologiczne
Organizator: Klinika Hematologii AM w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 a
15-276 Białystok

VII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii
27–28 maja 2005 r. Wisła

Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Zbigniew Gąsior

Patronat: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Organizator: Katedra i Klinika Kardiologii ŚAM, Górnośląski Ośrodek Kardiologii, Górnośląskie Centrum Medyczne
ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice

Konferencja "Evidence Based Medicine czy zdrowy rozsądek w leczeniu nadciśnienia tętniczego i choroby wieńcowej"
31 maja 2005 r. Szczecin
Kierownik naukowy: dr hab. med. Krystyna Widecka
Organizator: Towarzystwo Internistów Polskich Oddział Zachodniopomorski
ul. Powstańców Wlkp. 72
70-111 Szczecin

Wiosenna Sesja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
11. Kongres International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiolgy
32. Kongres International Society of Elektrocardiology

2–4 czerwca 2005 r. Gdańsk
Filharmonia Gdańska

Tematy:
Będą omawiane zagadnienia od genetyki począwszy aż do postępowania przy łóżku chorego, tj. nowe koncepcje dotyczące kinetyki kanałów jonowych, zaburzeń rytmu, nagłej śmierci sercowej, nowych metod wytwarzania impulsu, a także aspekty diagnostyczne, prognostyczne i terapeutyczne elektrokardiologii. Nie zabraknie również tematów dotyczących problemów kardiologicznych u chorych
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Ryszard Piotrowicz

Patronat: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Sekcja Kardiologii Nieinwazyjnej PTK, Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne

Patronat: Honorowym Patronem Zjazdu, który odbędzie się w 25 rocznicę powstania "Solidarności" został Lech Wałęsa.
Organizator: Via Medica
ul. Świętokrzyska 73
80-180 Gdańsk

Sympozjum „Spotkanie z ultrasonografią„
3–5 czerwca 2005 r. Sieniawa

Temat wiodący: Diagnostyka obrazowa w chorobach sutka – postępy.
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Wiesław Jakubowski

Patronat: Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne
Organizator: Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii
ul. Chopina 3A
22-400 Zamość

Konferencja "Wady zastawki aortalnej - wspólny problem kardiologa
i kardiochirurga"

4 czerwca 2005 r. Wrocław
Program konferencji:
1. Wady zastawki aortalnej - patofizjologia, naturalna historia, diagnostyka, czynniki rokownicze.
2. Zastawka aortalna w obrazie echokardiograficznym.
3. Wskazania do chirurgicznego leczenia wady aortalnej.
4. Bakteryjne zapalenie wsierdzia u pacjenta z wadą aortalną - kiedy operować.
5. Wybór właściwej protezy zastawkowej.
6. Tętniak rozwarstwiający aorty wstępującej - jako przyczyna niedomykalności zastawki aortalnej.
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Maria Witkowska
Organizator: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział Wrocławski
ul. Pasteura 4
50-367 Wrocław

VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego
"Postępy w hepatologii"

5-7 czerwca 2005 r. Mikołajki (Hotel "Gołębiewski", ul. Pałacowa 7)
Program konferencji:
- Przeszczepianie wątroby w Polsce
- Przeszczepianie wątroby od żywych dawców
- Anestezjologiczna opieka okołooperacyjna
- Diagnostyka radiologiczna w transplantacji wątroby
- Etyczne aspekty immunosupresji
- Postępy diagnostyki laboratoryjnej w hepatologii
- Współczesne zasady leczenia zakażeń WZW B i C
- Zakażenie wirusami hepatotropowymi po transplantacji wątroby
- Immunosupresja u chorych z nawrotem zakażenia WZW B i C
- Stłuszczenie wątroby
- Postępy w leczeniu nadciśnienia wrotnego
- Diagnostyka histopatologiczna w transplantacji wątroby
- Postępy w immunosupresji
- Przeszczepianie wątroby a patologia ciąży
- Schorzenie hematologiczne w hepatologii
- Zaburzenia wątrobowe w żywieniu pozajelitowym
Kierownik naukowy: dr hab. med. Piotr Małkowski
Organizator: Polskie Towarzystwo Hepatologiczne;
Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Szpital Dzieciątka Jezus
ul. Nowogrodzka 59
02-006 Warszawa

Sympozjum Satelitarne: „Prewencja nadciśnienia tętniczego”
11 czerwca 2005 r. Kraków

Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Kalina Kawecka-Jaszcz
Organizator: I Klinika Kardiologii, Instytut Kardiologii CM UJ
ul. Kopernika 17
31-501 Kraków

Konferencja "Współczesne postępowanie w chorobach niedokrwiennych serca"
11 czerwca 2005 r. Opole (Sala Wykładowa Muzeum Diecezjalnego,
ul. Kominka 2)
Program konferencji:
1. Pojęcia i definicje stosowane w chorobie niedokrwiennej serca.
2. Nieinwazyjna ocena pacjenta z chorobą niedokrwienną serca.
3. Inwazyjne leczenie choroby niedokrwiennej serca.
4. Farmakoterapia choroby niedokrwiennej serca.
5. Współczesne leczenie chirurgiczne choroby niedokrwiennej serca.
Kierownik naukowy: dr med. Władysław Pluta
Organizator: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział Opolski
al. Witosa 28
45-418 Opole

Konferencja "Zdrowie kobiety"
11 czerwca 2005 r. Szczecin (Hotel "Radison SAS", pl. Rodła 10)
Program konferencji:
1. Standardy postępowania w chorobach układu krążenia u kobiet.
2. Choroba wieńcowa u kobiet - trudne pytania.
3. Niewydolność serca - problemy terapii u kobiet.
4. Depresje okołomenopauzalne.
5. Dlaczego i u kogo stosuję hormonalną terapię zastępczą? Punkt widzenia ginekologa.
6. Fakty i mity o zagrożeniach chorobami nowotworowymi u kobiet w okresie menopauzalnym oraz zagrożenia wynikające z HTZ.
7. Zespół metaboliczny u kobiet - różnice determinowane płcią.
8. Zasady prawidłowego żywienia u kobiet. Fakty i mity o dietach.
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Zdzisława Kornacewicz-Jach
Organizator: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział Szczeciński,
Towarzystwo Internistów Polskich Oddział Zachodniopomorski,
Klinika Kardiologii PAM w Szczecinie,
Sekcja ds. Chorób Serca u Kobiet
ul. Powstańców Wlkp. 72
70-111 Szczecin

XXVIII Ogólnopolski Zjazd PTP: "Wytyczne diagnostyki i leczenia chorób wieku dziecięcego"
16-18 czerwca 2005 r. Rzeszów

Zjazd powinien stać się miejscem szerokiej wymiany doświadczeń, dzięki którym ocenimy dotychczas obowiązujące wytyczne i standardy postępowania pediatrycznego.
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Krystyna Wąsowska-Królikowska

Patronat: Polskie Towarzystwo Pediatryczne
Organizator:
Oddział Dziecięcy Szpitala Wojewódzkiego Nr 2
ul. Lwowska 60
35-301 Rzeszów

V ZJAZD POLSKIEGO MEDYCZNEGO TOWARZYSTWA REZONANSU MAGNETYCZNEGO
17-19 czerwiec 2005 r. Szczyrk

Kierownik naukowy: Prof. dr hab. Andrzej Jasiński - przewodniczący
Organizator: Polskie Medyczne Towarzystwo Rezonansu Magnetycznego, Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne, Zakład Rezonansu Magnetycznego - Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN w Krakowie, Katedra Radiologii CM UJ
ul. Wrzosowa 28a
43-370 Szczyrk

VII Warszawskie Dni Farmakoterapii Kardiologicznej 2005
23-24 czerwca 2005 r. Warszawa (Aula Centrum Biocybernetyki PAN,
ul. Trojdena 4)
Tematy sesji dydaktycznych:
1. Farmakologia.
2. Farmakoekonomika.
3. Podnoszenie wartości cholesterolu HDL w praktyce klinicznej.
4. Nowoczesne markery biochemiczne w kardiologii.
5. Kardionefroprotekcja.
6. Ostre zespoły wieńcowe - logistyka i finansowanie.
7. Statyny - czy już OTC? Pro-kontra.
8. Zaburzenia rytmu.
Tematy warsztatów:
1. Kardiologia inwazyjna - strategie postępowania i farmakoterapii w ostrych zespołach wieńcowych.
2. Kardiochirurgia - wirtualna operacja na bijącym sercu.
3. EKG w ostrych stanach kardiologicznych.
4. EKG w zaburzeniach rytmu.
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski
Organizator: I Katedra i Klinika Kardiologii AM
ul. Banacha 1 a
02-097 Warszawa

II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji
23-26 czerwca 2005 r. Kraków

Kierownik naukowy: prof. dr hab. Janusz Andres
Organizator: Polska Rada Resuscytacji
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM UJ
ul. Kopernika 17
31-501 Kraków

Konferencja "Gorzowskie dni z nadciśnieniem tętniczym"
24 czerwca 2005 r. Gorzów Wielkopolski (Sala Knferencyjna hotelu "Qubus")
W programie konferencji:
1. Co nowego w nadciśnieniu tętniczym?
2. Czy wszystkie IKA są takie same - kalejdoskop po PEACE.
Kierownik naukowy: dr med. Zofia Zadrożna
Organizator: Towarzystwo Internistów Polskich Oddział Gorzowski
ul. Warszawska 48
66-400 Gorzów Wlkp.

Konferencja "Choroba niedokrwienna serca i nadciśnienie tętnicze - przegląd przypadków klinicznych"
1 września 2005 r. Łódź (Muzeum Kinematografii, Plac Zwycięstwa 1)
Tematy:
1. Choroba wieńcowa - standardy leczenia
2. Nadciśnienie tętnicze - najistotniejsze problemy kliniczne
3. Przypadki kliniczne
Kierownik naukowy: prof. prof. Zenon Gawor i Jarosław Kasprzak
Organizator: Towarzystwo Internistów Polskich Oddział Łódzki
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

Konferencja „Problemy po operacjach kardiochirurgicznych i zabiegach interwencyjnych u pacjentów z wrodzonymi wadami serca. Co kardiolog dziecięcy powinien przekazać kardiologowi dorosłemu”
1–3 września 2005 r. Toruń
Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 15

Kierownik naukowy: dr med. Janusz Czarnecki

Patronat: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Sekcja Kardiologii Dziecięcej PTK
Organizator: Wojewódzki Szpital Dziecięcy
ul. Konstytucji 3 Maja 42
87-100 Toruń

4th World Congress of the WSPID
1–4 września 2005 r. Warszawa

Patronat:  World Society for Pediatric Infectious Diseases (WSPID)
Organizator: Kenes International/WSPID
 

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów
8-10 września 2005 r. Katowice

Termin nadsyłania streszczeń: 01.05.2005
Organizator: Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiej Akademii Medycznej
ul. Reymonta 8

VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: „Obturacja dróg oddechowych – alergia, astma i POChP”
8–11 września 2005 r. Jachranka k. Warszawy

Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Ryszarda Chazan, dr med. Joanna Mazurek
Organizator: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Stowarzyszenie Zdrowe Płuca
ul. Banacha 1a
02-097 Warszawa

Konferencja "Evidence Based Medicine czy zdrowy rozsądek"
10 września 2005 r. Warszawa (Hotel "Mariott")
Tematy:
1. Evidence Based Medicine czy zdrowy rozsądek w leczeniu nadciśnienia tętniczego
2. Evidence Based Medicine czy zdrowy rozsądek w leczeniu choroby wieńcowej
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz
Organizator: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział Warszawski,
Towarzystwo Internstów Polskich Oddział Warszawski
ul. Bursztynowa 2
04-749 Warszawa

XV Międzynarodowy Zjazd PTAiIT
14–17 września 2005 r. Poznań
Międzynarodowe Targi Poznańskie

Tematy zjazdu:
1. Anestezjologia kliniczna - ważny etap procesu leczniczego
2. Współczesne systemy monitorowania a bezpieczeństwo znieczulenia
3. Farmakologia - drogi rozwoju
4. Układ krążenia w badaniach klinicznych i doświadczalnych
5. Znieczulenie regionalne - sojusznik czy konkurent znieczulenia ogólnego
6. Ośrodkowy układ nerwowy - nowe wyzwania dla anestezjologii i intensywnej terapii
7. Układ oddechowy i leczenie wentylacyjne - nieustannie w poszukiwaniu sukcesu
8. Anestezjologia i intensywna terapia dzieci
9. Resuscytacja, medycyna stanów nagłych i katastrof - drogi do konsensusu
10. Ból ostry i ból przewlekły - postępy w badaniu i leczeniu miarą rozwoju cywilizacyjnego
11. Etyka i nauki humanistyczne - nowe zadania dla współczesnej medycyny
12. Intensywna terapia - intensywna potrzeba sukcesu
13. Chory jako podmiot - organizacja jego bezpieczeństwa
14. Edukacja jako fundament rozwoju anestezjologii w Polsce
15. Anestezjologia i chirurgia jednego dnia - granice możliwości
16. Nauka oparta na faktach - na straży jakości procesu leczniczego
17. Transfuzjologia, płynoterapia i hemostaza
18. Mechanizmy znieczulenia - znaczenie współczesnych nauk ścisłych
19. Medycyna okołooperacyjna - wiodąca rola anestezjologii
20. Genetyka w rozwiązywaniu problemów anestezjologii i intensywnej terapii.
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Leon Drobnik

Patronat: Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Organizator: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 im. Heliodora Święcickiego, Oddział Kliniczny Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań

Konferencja Naukowa „Współczesne zagrożenia ze strony chorób wątroby”
15–17 września 2005 r., Bydgoszcz

Kierownik naukowy: dr hab. med. Małgorzata Pawłowska

Patronat: Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
Organizator:
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych AM
ul. św. Floriana 12
85-030 Bydgoszcz

IX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
22-24 września 2005 r. Katowice (Międzynarodowe Targi Katowickie, ul. Bytkowska 1b)
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Adam Torbicki
Organizator: Górnośląskie Centrum Kardiologii
ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice

IV Konferencja Szkoleniowa Oddziału Krakowskie PTP: „Pediatria 2005”
23–24 września 2005 r. Kraków
Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232, Kraków

Organizator:Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Krakowski, Medycyna Praktyczna - Szkolenia
ul. Krakowska 41
31-066 Kraków

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Radiologii Pediatrycznej PLTR
23–25 września 2005 r. Ustroń

Kierownik naukowy: dr hab. med. Ewa Kluczewska

Patronat: Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne, Sekcji Radiologii Pediatrycznej
Organizator: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki
ul. Medyków 16
40-752 Katowice

Konferencja  "Nadciśnienie tętnicze pomiędzy sercem a nerką"
29 września-1 października 2005 r. Bydgoszcz

Tematy konferencji:
1. Nefropatia nadciśnieniowa.
2. Czy duże badania kliniczne wyznaczają standardy leczenia hipotensyjnego (znaczenie badań klinicznych w codziennej praktyce klinicznej)?
3. Czynności naczyń a powikłania narządowe w nadciśnieniu tętniczym.
4. Farmakogenetyka terapii nadciśnienia tętniczego.
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Jacek Manitius
Organizator: Katedra i Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych
ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
85-094 Bydgoszcz

Torakoneptunalia 2005: Współczesne leczenie międzybłoniaka opłucnej
30 września - 01 października 2005 r. Gdańsk

Sesje towarzyszące:
1. Historia torakochirurgii
2. Pielęgniarstwo torakochirurgiczne wczoraj i dziś
3. Tematy dowolne dla torakochirurgów, pielęgniarek i studentów
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Jan Skokowski, prof. dr hab. Jacek Jassem

Patronat: Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów
Organizator: Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej
ul. Dębinki 7
80-211 Gdańsk

Konferencja "Aktulane zasady postępowania w wadach zastawki mitralnej"
1 października 2005 r. Opole (Sala Wykładowa Wojewódzkiego Centrum Medycznego, al. W. Witosa 26)
Tematy:
1. Historia naturalna wad zastawki mitralnej
2. Diagnostyka nieinwazyjna wad zastawki mitralnej
3. Infekcyjne zapalenie wsierdzia
4. Postępowanie w bezobjawowych wadach zastawki mitralnej
5. Leczenie operacyjne wad zastawki mitralnej
6. Postępowanie w niedokrwiennej niedomykalności zastawki mitralnej
7. Nieoperacyjne leczenie wad serca
Kierownik naukowy: dr med. Władysław Pluta
Organizator: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział w Opolu
al. Witosa 26
45-415 Opole

Nowoczesna Diagnostyka Kardiologiczna
1 października 2005 r. Łódź

Tematy: Diagnostyka biochemiczna
Elektrokardiografia
Echokardiografia
Tomografia komputerowa
Rezonans magnetyczny
Diagnostyka radioizotopowa
Angiografia
Kierownik naukowy: dr hab. med. Jarosław Drożdż
Organizator: II Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Fundacja "Dar Serca", Stowarzyszenie "Forum Kardiologów"
ul. Kniaziewicza 1/5
91-347 Łódź

Konferencja "Problemy kardiologiczne i diabetologiczne w praktyce lekarza POZ"
4 października 2005 r. Szczecin (Multikino)
Tematy:
1. Redukcja powikłań cukrzycy
2. Ramipril - prewencja dla wszystkich?
3. Analiza wybranych przypadków klinicznych - dyskusja z udziałem kardiologa i diabetologa
Kierownik naukowy: dr med. Maria Pietrzak-Nowacka
Organizator: Towarzystwo Internistów Polskich Oddział Zachodniopomorski
ul. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin

XI Polsko-Niemiecko-Czeskie Sympozjum "Nadciśnienie i nerki"
6-8 października 2005 r. Wrocław (Ośrodek Szkoleniowy Państwowej Inspekcji Pracy, ul. Kopernika 5)
Sympozjum prowadzone wyłącznie w języku angielskim.
Tematy sesji:
I. Hypertension and chronic kidney diseases
II. Chronic renal failure, dialysis and transplantation
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Marian Klinger
Organizator:Polskie Towarzystwo Nefrologiczne Oddział Dolnośląski,
Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej AM
ul. Traugutta 57/59
50-417 Wrocław

EUROPEJSKA KONFERENCJA NA TEMAT PROBIOTYKÓW I ICH ZASTOSOWANIA - EUPROBIO 2005
6-8 października 2005 r. Kraków

Cele konferencji:
- przedstawienie najnowszych osiągnięć nauki w dziedzine probiotyków, między innymi mechanizmów ich działania oraz ich wykorzystania jako narzędzi do walki z globalnymi zagrożeniami.
- przeprowadzenie sesji specjalistycznych odnoszących się do zastosowania probiotyków w różnych dziedzinach medycyny, przemysłu mleczarskiego i żywieniowego, przedstawienie badań laboratoryjnych i technologii, a także procedur wymaganych do regulacji i zatwierdzenia probiotyków jako leków lub dodatków żywnościowych, jak również omówienie przyszłości probiotyków.

Konferencja kierowana jest do środowisk medycznych, w tym lekarzy ginekologów, alergologów, gastroenterologów i pediatrów; środowisk naukowych.
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med Piotr B. Heczko
Organizator: Katedra Mikrobiologii CM UJ oraz Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU)
ul. Straszewskiego 25/3
31-113 Kraków

Konferencja „Nadciśnienie tętnicze”
7–8 października 2005 r. Warszawa

Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Andrzej Tykarski

Patronat: Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego
Organizator: Via Medica
ul. Świętokrzyska 73
80-180 Gdańsk

Konferencja "Serce - mózg"
11 października 2005 r. Katowice (Aula A-3, ul. Medyków 19)
Program:
1. Leki przeciwpłytkowe w zapobieganiu incydentom sercowo-naczyniowym. Czy tak samo skuteczne w różnych obszarach krążenia?
2. Udar mózgu w chorobach serca - czy potrafimy zapobiegać?
3. Przekaz z pracowni hemodynamiki - dwa zabiegi stentowania tętnic szyjnych
4. Powikłania mózgowe w ostrych zespołach wieńcowych i podczas przezskórnych interwencji wieńcowych
5. Oddziały udarowe - pierwsze lata doświadczeń. Czy potrzebny jest kardiolog w pododdziale udarowym?
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Lech Poloński
Organizator: Śląskie Centrum Chorób Serca
III Katedra i Oddział Kliniczny Kardiologii ŚAM
ul. Szpitalna 2
41-800 Zabrze

VI Środkowoeuropejska Konferencja Echokardiograficzna CESE
"Bałtyckie dni kardiologii"

14-15 października 2005 r. Szczecin (Hotel "Radisson", pl. Rodła 1)
Tematy sesji:
I. The patient with heart failure
II. Stress echocardiography in non-coronary disease
III. Surgery for chronic heart failure. STICh trial - new horizons in heart failure
IV. Are atria less important?
V. The role of echo in management of the valvular heart disease: state of the art
VI. Assessment of coronary circulation - which method?
Kierownik naukowy: dr hab. med. Edyta Płońska-Gościniak

Patronat: Pod patronatem Prezesa PTK prof. A. Torbickiego i Konsultanta ds. Kardiologii prof. G. Opolskiego
Organizator: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne - Sekcja Echokardiografii
Klinika Kardiologii PAM
ul. Powstańców Wlkp. 72
70-111 Szczecin

Sympozjum "Współczesna diagnostyka i leczenie nowotworów płuc"
15 października 2005 r. Opole
Tematy:
1. Epidemiologia nowotworów płuc
2. Współczesna diagnostyka nowotworów płuc
3. Chemioterapia i radioterapia w leczeniu nowotworów płuc
4. Leczenie chirurgiczne nowotworów płuc
5. Wyniki działalności oddziału Torakochirurgii w Nysie
Kierownik naukowy: dr med. Mariusz Szczerbowski
Organizator: Towarzystwo Internistów Polskich Oddział Opolski
ul. Kośnego 53
45-372 Opole

XI Mieleckie Dni Ultrasonograficzne
21 października 2005 r. Mielec
Samorządowe Centrum Kultury, al. Niepodległości 7

Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Wiesław Jakubowski

Patronat: Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne

Mielec

Konferencja "Stabilna dławica piersiowa"
24 października 2005 r. Katowice (Śląska Izba Lekarska, ul. Grażyńskiego 49)
Tematy:
1. Nowoczesna diagnostyka nieinwazyjna choroby wieńcowej z zastosowaniem MSCT i MRI: zmierzch diagnostyki inwazyjnej?
2. Stenty uwalniające leki - czy poprawią wyniki leczenia interwencyjnego
w stabilnej dławicy piersiowej?
3. Farmakologia czy rewaskularyzacja w stabilnej dławicy piersiowej: nowe wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
4. Dyskusja z udziałem prelegentów i uczestników spotkania
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Zbigniew Gąsior, dr hab. med. Paweł Buszman
Organizator: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział w Katowicach
Katedra i Klinika Kardiologii ŚAM
ul. Ziołowa 46
40-645 Katowice

XII Gdańskie Spotkania Kardiologiczne "Zatorowość płucna - wciąż aktualny problem kliniczny"
29 października 2005 r. Gdynia (Teatr Muzyczny, pl. Grunwaldzki 1)
Program spotkania:
1. Klinika zatoworości płucnej
2. Strategia diagnostyczna w zatorowości płucnej
3. Zatorowość płucna w obrazie EKG - pułapki diagnostyczne (prezentacja przypadków)
4. Znaczenie badania echokardiograficznego
5. Diagnostyka obrazowa zatorowości płucnej
6. Aktualne standardy leczenia przeciwkrzepliwego
7. Migotanie przedsionków
8. Infekcyjne zapalenie wsierdzia
9. Chorzy ze stymulatorem serca
10. Przewlekła niewydolność żylna dla lekarzy praktyków
11. Dyskusja
Kierownik naukowy: dr hab. med. Grzegorz Raczak, prof. nadzw.
Organizator: II Klinika Chorób Serca IK AM w Gdańsku
pl. Grunwaldzki 1
80-211 Gdańsk

IV Środkowopomorskie Warsztaty Hemodynamiczne
5 listopada 2005 r. Koszalin (Oddział Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego, ul. Chałubińskiego 7)
Program:
1. Czy chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi należy leczyć jedynie przezskórną rewaskularyzacją? Miejsce i rola farmakoterapii
2. Stenty uwalniające leki antyproliferacyjne - czy stać nas na ich rutynowe stosowanie w obecnej rzeczywistości?
3. Bezpośrednie przekazy telewizyjne zabiegów z Pracowni Badań Serca
4. Duskusja i komentarz
Kierownik naukowy: dr med. Elżbieta Zinka
Organizator: Towarzystwo Internistów Polskich Oddział w Koszalinie
ul. Chałubińskiego 7
75-950 Koszalin

XII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Instytutu Kardiologii w Warszawie: "Nabyte Wady Serca - postępy w diagnostyce i leczeniu"
26 listopada 2005 r. Warszawa Hotelu Mariott

Kierownik naukowy: dr hab.Tomasz Hryniewiecki
Organizator:Zgłoszenia: "CONGRESS-OR" Biuro Kongresów i Turystyki
ul. Żurawia 47 lok. 304, Warszawa.

Konferencja "Aktualne zasady postępowania w wadach zastawki aortalnej"
26 listopada 2005 r. Opole (Sala Konferencyjna WCM, al. Witosa 26)
Tematy:
1. Historia naturalna wad zastawki aortalnej
2. Diagnostyka echokardiograficzna wad zastawki aortalnej
3. Postępowanie w bezobjawowych wadach zastawki aortalnej
4. Leczenie operacyjne wad zastawki aortalnej
Kierownik naukowy: dr med. Władysław Pluta
Organizator: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział Opolski
al. Witosa 26
45-418 Opole

II spotkaniu Wielkopolskiej Szkoły Pulmonologii
02.12.2005 r. Poznań Centrum Klinik Stomatologicznych AM

Organizator: Wielkopolska Szkoła Pulmonologii, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc Odział Poznański, Katedra i Klinika Ftyzjoneumonologii AM w Poznaniu
Poznań

Konferencja "Konsultacje w oddziale kardiologii
3 grudnia 2005 r. Wrocław
Program konferencji:
1. Pacjent z chorobą niedokrwienną serca i cukrzycą - jak optymalnie postępować?
- komentarz kardiologa
- komentarz diabetologa
- prezentacja przypadku
2. Optymalna prewencja u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi.
Na ile ważny jest wybór leku?
3. Zapobieganie zawałom serca przy pomocy leków hamujących
4. Nowsze czy starsze leki w leczeniu nadciśnienia tętniczego
5. Chory na cukrzycę powikłaną chorobą serca - najnowsze wiadomości ze Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Badań nad Cukrzycą
6. Nefroprotekcja - nowy cel terapeutyczny w kardiologii
- komentarz kardiologa
- komentarz nefrologa
- prezentacja przypadku
Kierownik naukowy: prof. prof. Waldemar Banasiak, Piotr Ponikowski
Organizator: Ośrodek Chorób Serca 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego
ul. Weigla 5
50-981 Wrocław

Konferencja "Przełomowe badanie kliniczne 2005 roku - FIELD"
3 grudnia 2005 r. Wieliczka, Kopalnia Soli (Komora "Warszawa", ul. Daniłowicza 10)
Tematy:
1. Przełomowe badanie kliniczne 2005 roku - FIELD - wprowadzenie
2. Plejotropowe działanie fibratów
3. FIELD okiem kardiologa
4. FIELD okiem diabetologa
Kierownik naukowy: dr hab. med. Piotr Podolec
Organizator: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział Krakowski
ul. Prądnicka 80
31-202 Kraków

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA: ZABURZENIA ODDYCHANIA W CZASIE SNU, POSTĘPY W LECZENIU SCHORZEŃ UKŁADU ODDECHOWEGO I KRĄŻENIA
9-10 grudnia 2005 r. Lubin, CK 'MUZA'

Sesje: Postępy w leczeniu ostrych stanów w chorobach płuc, postępy w rozpoznawaniu i leczeniu OBS, postępy w kardiologii, postępy w torakochirurgii, postępy w leczeniu stanów nagłego zagrożenia życia, wczesne rozpoznawanie POCHP, warsztaty spirometryczne.
Kierownik naukowy: dr med. Artur Kwaśniewski
Organizator: Oddział Alergologiczny i Chorób Wewnętrznych Szpitala im. J. Jonstona w Lubinie, Sekcja Zaburzeń Oddychania w Czasie Snu Polskiego Towarzystwa FtyzjopneumonologicznegoInstytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
Centrum RFD Sp. z o.o., ul. Leśna 8
59-300 Lubin

Konferenacja "Nowe spojrzenie na choroby układu krążenia u kobiet"
17 grudnia 2005 r. Kraków (Aula Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń
i Transplantologii IK CM UJ, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80)
Tematy sesji:
1. Choroby serca u kobiet - stan obecny i perspektywy
2. Czy diagnostyka i rokowanie w chorobach układu krążenia u kobiet są odmienne?
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Kalina Kawecka-Jaszcz
Organizator: Sekcja Chorób Serca u Kobiet PTK oraz
I Klinika Kardiologii Instytutu Kardiologii CM UJ
ul. Kopernika 17
31-501 Kraków

Rok  2006
 Zjazdy, konferencje, sympozja, szkolenia

VIII Krajowy Zjazd Lekarzy
5-7 stycznia 2006 r. Warszawa,
Hotel NOVOTEL, ul. 1 Sierpnia 1

Delegaci na Zjazd zajmą się nie tylko podsumowaniem mijającej IV kadencji organów Naczelnej Izby Lekarskiej i wyborem nowych władz samorządu, ale także odbędą m.in. dyskusję programową na temat problemów zarówno zawodowych, jak i dotyczących całego systemu ochrony zdrowia, w którym lekarze i lekarze dentyści oraz ich samorząd, odgrywają jedną z najważniejszych ról.
Organizator: Naczelna Rada Lekarska
ul. Sobieskiego 110
00-764 Warszawa

Posiedzenia naukowe Oddziału Krakowskiego PTK
9 posiedzeń w 2006 r.:
30 stycznia
27 lutego
24 kwietnia
29 maja
19 czerwca
23 października
27 listopada
11 grudnia
Kraków, Aula Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii IK Collegium Medicum UJ, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Kierownik naukowy: dr hab. med. Piotr Podolec
Organizator: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział Krakowski
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

Szkoła PTOK: „Nowotwory układu chłonnego”
23–27 styczeń 2006 r. Warszawa

Kierownik naukowy: dr n. med. Janusz Meder

Patronat: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Organizator: Klinika Nowotworów Układu Chłonnego
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa

Konferencja Naukowa: „Ekonomia i ekologia problemu znieczulenia wziewnego”
luty 2006 r. Poznań

Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Roman Szulc

Patronat: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Sekcja Farmacji Szpitalnej, Akademia Medyczna w Poznaniu
Organizator: I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii AM w Poznaniu
ul. Długa 1/2

Konferencja Naukowa: "Niewydolność serca w 2006 r. Nowe wyzwania, nowe standardy leczenia"
18 lutego 2006 r. Poznań
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Michał Wierzchowiecki
Organizator: Akademia Medyczna w Poznaniu, II Klinika Kardiologii AM w Poznaniu
ul. Mickiewicza 2
60-834 Poznań

Konferencja Naukowa: „Jak zapobiegać wczesnym powikłaniom nadciśnienia tętniczego w praktyce klinicznej”

25 lutego, Wrocław, Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego

Posiedzenia naukowe Oddziału Krakowskiego PTK
9 posiedzeń w 2006 r.:
30 stycznia
27 lutego
24 kwietnia
29 maja
19 czerwca
23 października
27 listopada
11 grudnia
Kraków, Aula Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii IK Collegium Medicum UJ, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Kierownik naukowy: dr hab. med. Piotr Podolec
Organizator: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział Krakowski
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

Konferencja: „Starzejące się społeczeństwa: nowe dziedziny opieki medycznej - potrzeby i rozwiązania systemowe”
2-3 marca 2006 r. Katowice

Organizator: Fundacja Pamięć i Pomoc im. dr Edmunda Gryglewicza, Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach, Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce, Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
Katowice.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: „Niewydolność żylna i limfatyczna oraz ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet ciężarnych”
9-12 marca 2006 r. Szklarska Poręba, Hotel Las

Patronat: Polskie Towarzystwo Flebologiczne i Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej
Organizator: Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej AM we Wrocławiu
53-326 Wrocław, ul. Poniatowskiego 2.

 


Wykorzystanie zasad EBM w codziennej praktyce klinicznej i w podejmowaniu decyzji - warsztaty
11-12 marca 2006 r. Kraków
04-05 listopada 2006 r. Kraków

Program kursu obejmuje:
1. Zrozumienie zasad i przesłanek podejmowania decyzji w praktyce klinicznej i opiece zdrowotnej (filozofia EBM)
2. Formułowanie pytań klinicznych
3. Odnajdywanie aktualnych i wiarygodnych źródeł informacji
4. Wyszukiwanie informacji odpowiedniej do zadanego pytania klinicznego
5. Ocena jakości informacji według odpowiednich kryteriów wiarygodności i zrozumienie hierarchii danych
6. Zrozumienie podstawowych elementów epidemiologii klinicznej potrzebnych do samodzielnej interpretacji wyników badań klinicznych
- rodzaje badań klinicznych (badania z randomizacją, kohortowe, kliniczno-kontrolne)
- przedstawianie wyników badań (RR, OR, NNT)
- istotność statystyczna a istotność kliniczna (wartość p i przedział ufności)
- analiza przeżycia (hazard ratio [HR])
- i inne
7. Zapoznanie się z ideą przeglądów systematycznych, metaanaliz i analiz ekonomicznych
8. Tworzenie wytycznych praktyki klinicznej 9. Niedociągnięcia badań klinicznych ograniczające ich przydatność w podejmowaniu decyzji
10. Zastosowanie powyższej informacji w praktyce
Organizator: Medycyna Praktyczna - Dział Szkoleń we współpracy z Collegium Medicum UJ i Polskim Instytutem Evidence Based Medicine
31-066 Kraków ,ul. Krakowska 41

Konferencja Naukowa: „Zarządzanie logistyczne w medycznym laboratorium diagnostycznym"
15-17 marca 2006 r. Poznań
Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Zygmunt Kopczyński
Organizator: Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej AM w Poznaniu
61-878 Poznań, ul. Łąkowa 1/2

Konferencja Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny
16–18 marca 2006 r. Zakopane-Kościelisko

Kierownik naukowy: Rafał Baranowski

Patronat: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Organizator:  Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Klinika Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej Instytut Kardiologii, Warszawa.

Szkolenia: „Jak zapobiegać wczesnym powikłaniom nadciśnienia tętniczego w praktyce klinicznej”
18 marca 2006 r. Kraków

25 marca 2006 r. Warszawa

1 kwietnia 2006 r. Katowice

8 kwietnia 2006 r. Lublin

22 kwietnia 2006 r. Poznań

20 maja 2006 r. Szczecin

Program:
- Czy można zapobiegać powikłaniom nadciśnienia tętniczego w godzinach porannych
- Czy można zapobiegać wczesnemu uszkodzeniu nerek w nadciśnieniu
- Jak optymalnie leczyć nadciśnienie u chorego z zespołem metabolicznym
- Czy można zapobiegać rozwojowi powikłań w obrębie serca i naczyń
- Jak wykorzystać diagnostykę obrazową i laboratoryjną w wykrywaniu wczesnych powikłań nadciśnienia tętniczego
Organizator: Medycyna Praktyczna - Dział Szkoleń
 31-066 Kraków, ul. Krakowska 41.

Szkolenia:Optymalna ochrona przed incydentami sercowo-naczyniowymi - co każdy lekarz wiedzieć powinien”
22 marca 2006 r. Wrocław

25 marca 2006 r. Lublin

1 kwietnia 2006 r. Warszawa

5 kwietnia 2006 r. Łódź

19 kwietnia 2006 r. Kraków

24 kwietnia 2006 r. Gdańsk

8 maja 2006 r. Katowice

Program:
- Powikłania makroangiopatyczne w cukrzycy - racjonalne postępowanie terapeutyczne
Inhibitory konwertazy angiotensyny w terapii nadciśnienia tętniczego - nie tylko obniżenie ciśnienia
- Leki przeciwpłytkowe - fundament terapii w kardiologii
Organizator: Medycyna Praktyczna - Dział Szkoleń
 31-066 Kraków, ul. Krakowska 41

III Repetytorium Pulmonologiczne
24-25 marca 2006 r., Poznań

Kierownik naukowy: Dr hab. med. Halina Batura-Gabryel, prof. dr hab. med. Witold Młynarczyk
Organizator: Katedra i Klinika Ftyzjopneumonologii AM w Poznaniu, Stowarzyszenie Wspierania Pulmonologii Poznańskiej
 Poznań, ul. Szamarzewskiego 84

 

Kursy: „Advanced Life Support Provider Course - Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych”
24-26 marca 2006 r. Kraków
07-09 kwietnia 2006 r. Poznań
05-07 maja 2006 r. Elbląg
15-17 maja 2006 r. Kraków
16-18 czerwca 2006 r. Kraków
28-30 lipca 2006 r. Kraków
13-15 października 2006 r. Poznań

Intensywny trzydniowy kurs przeznaczony dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników.
Tematyka kursu: podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne zasady postępowania w chorobie wieńcowej postępowanie w zagrażających życiu zaburzeniach rytmu stosowanie leków w resuscytacji problemy etyczne w intensywnej terapii
Organizator: Instytut Ratownictwa Medycznego
31-066 Kraków, ul. Krakowska 41

XII Łódzka Konferencja Kardiologiczna
25 marca 2006 r. Łódź, Teatr Wielki

Tematy:
- Ostre zespoły wieńcowe
- Stop zawałowi serca
- Niewydolność serca
- Nadciśnienie tętnicze – pacjent wysokiego ryzyka
- Migotanie przedsionków, decyzje terapeutyczne
- Forum przypadków klinicznych
- Gorąca linia - najnowsze doniesienia z kardiologii
Kierownik naukowy: prof. Maria Krzemińska-Pakuła
Organizator: II Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Fundacja "Dar Serca", Fundacja dla Kardiologii, Stowarzyszenie "Forum Kardiologów"

Łódź, Kniaziewicza 1/5

Szkolenia:Optymalna ochrona przed incydentami sercowo-naczyniowymi - co każdy lekarz wiedzieć powinien”
22 marca 2006 r. Wrocław

25 marca 2006 r. Lublin

1 kwietnia 2006 r. Warszawa

5 kwietnia 2006 r. Łódź

19 kwietnia 2006 r. Kraków

24 kwietnia 2006 r. Gdańsk

8 maja 2006 r. Katowice

Program:
- Powikłania makroangiopatyczne w cukrzycy - racjonalne postępowanie terapeutyczne
Inhibitory konwertazy angiotensyny w terapii nadciśnienia tętniczego - nie tylko obniżenie ciśnienia
- Leki przeciwpłytkowe - fundament terapii w kardiologii
Organizator: Medycyna Praktyczna - Dział Szkoleń
 31-066 Kraków, ul. Krakowska 41

Szkolenia: „Jak zapobiegać wczesnym powikłaniom nadciśnienia tętniczego w praktyce klinicznej”
18 marca 2006 r. Kraków

25 marca 2006 r. Warszawa

1 kwietnia 2006 r. Katowice

8 kwietnia 2006 r. Lublin

22 kwietnia 2006 r. Poznań

20 maja 2006 r. Szczecin

Program:
- Czy można zapobiegać powikłaniom nadciśnienia tętniczego w godzinach porannych
- Czy można zapobiegać wczesnemu uszkodzeniu nerek w nadciśnieniu
- Jak optymalnie leczyć nadciśnienie u chorego z zespołem metabolicznym
- Czy można zapobiegać rozwojowi powikłań w obrębie serca i naczyń
- Jak wykorzystać diagnostykę obrazową i laboratoryjną w wykrywaniu wczesnych powikłań nadciśnienia tętniczego
Organizator: Medycyna Praktyczna - Dział Szkoleń
 31-066 Kraków, ul. Krakowska 41.

Szkoła PTOK: „Nowotwory płuca i klatki piersiowej”
27–30 marca 2006 r. Warszawa

Kierownik naukowy: doc. dr hab. med. Maciej Krzakowski

Patronat:  Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Organizator: Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa

Konferencja Naukowa: „Stany zagrożenia życia w pediatrii . Akademia po Dyplomie”.

31 marca 2006 do 01 kwietnia  2006 Warszawa.

III Małopolskie  Warsztaty Elektrokardiograficzne
31marca 2006 r.

Organizator: Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
pod patronatem Dyrektora Instytutu Kardiologii CM UJ Prof. dr hab. med.
Wiesławy Tracz oraz  Kliniki Elektrokardiologii CMUJ.

Polsko-Niemieckie Warsztaty Chirurgiczne z Okazji 100 Rocznicy Śmierci Jana  Mikulicza-Radeckiego

31.03.-01.04. 2006 r. Poznań

12.05 – 13.05. 2006 r., Kraków

Tematyka:

1.      Rola endoskopii we współczesnej chirurgii onkologicznej

2.      Znaczenie węzła wartowniczego w rożnych nowotworach.

3.      nowoczesne techniki nauczania chirurgii z wykorzystaniem symulatorów.

Organizator: I Oddział Chirurgii Onkologicznej, Wlkp. Centrum Onkologii w Poznaniu,

Klinika Chirurgii Onkologicznej, Instytut Onkologii, Oddział w Krakowie.

I Pomorsko-Kujawskie Dni Kardiologiczne: „Chory po zawale”
1 kwietnia 2006 r. Bydgoszcz
Teatr Polski, al. Adama Mickiewicz 2

Tematy:
Ryzyko nagłej śmierci po zawale serca.
Znaczenie kardiologii inwazyjnej w zapobieganiu nagłym zgonom.
Elektroterapia w prewencji nagłej śmierci sercowej.
Rola kardiochirurga w zapobieganiu nagłej śmierci sercowej.
Strategia leczenia po zawale serca.
Niefarmakologiczne metody prewencji po zawale serca.
Farmakologiczna prewencja wtórna po zawale serca.
Leczenie przeciwpłytkowe po zawale serca.
Kwalifikacja do rewaskularyzacji po zawale serca.
Rehabilitacja po zawale serca.
Wysiłek fizyczny a czynniki ryzyka i przebieg choroby wieńcowej.
Rola aktywności fizycznej w leczeniu pacjentów z niewydolnością serca.
Wpływ strategii leczenia zawału serca na przebieg rehabilitacji.
Pomoc psychologiczna po zawale serca.
Strategia rozwoju kardiologii w regionie kujawsko-pomorskim.
Konsultacje telemedyczne w regionie kujawsko-pomorskim.
Stratyfikacja ryzyka w ostrych zespołach wieńcowych.
Organizacja opieki nad pacjentem z niewydolnością serca.
Rozwój kardiologii interwencyjnej w regionie kujawsko-pomorskim.
Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Władysław Sinkiewicz

Patronat: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Organizator: PTK Oddziały w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku.

 

II Małopolskie Warsztaty Gastrologii Dziecięcej
1 kwietnia 2006 r. Kraków
Aula im. Prof. Macieja Leona Jakubowskiego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, ul. Wielicka 265

Tematy:
Oparzenia przełyku z uwzględnieniem leczenia powikłań
Zapalenia przełyku
Endoskopowe metody leczenia choroby refluksowej
Przełyk Barretta
Diagnostyka refluksu żółciowego
Nowoczesna diagnostyka refluksu z zastosowaniem impedancji śródprzełykowej
Ciała obce w górnym odcinku przewodu pokarmowego

Patronat: Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci
Organizator: Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Instytutu Pediatrii CM UJ Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii CM UJ, Sekcja Motoryki Przewodu Pokarmowego i Sekcja Endoskopii PTGHiŻD
Kraków, ul. Wielicka 265.

Szkolenia: „Jak zapobiegać wczesnym powikłaniom nadciśnienia tętniczego w praktyce klinicznej”
18 marca 2006 r. Kraków

25 marca 2006 r. Warszawa

1 kwietnia 2006 r. Katowice

8 kwietnia 2006 r. Lublin

22 kwietnia 2006 r. Poznań

20 maja 2006 r. Szczecin

Program:
- Czy można zapobiegać powikłaniom nadciśnienia tętniczego w godzinach porannych
- Czy można zapobiegać wczesnemu uszkodzeniu nerek w nadciśnieniu
- Jak optymalnie leczyć nadciśnienie u chorego z zespołem metabolicznym
- Czy można zapobiegać rozwojowi powikłań w obrębie serca i naczyń
- Jak wykorzystać diagnostykę obrazową i laboratoryjną w wykrywaniu wczesnych powikłań nadciśnienia tętniczego
Organizator: Medycyna Praktyczna - Dział Szkoleń
 31-066 Kraków, ul. Krakowska 41.

Szkolenia:Optymalna ochrona przed incydentami sercowo-naczyniowymi - co każdy lekarz wiedzieć powinien”
22 marca 2006 r. Wrocław

25 marca 2006 r. Lublin

1 kwietnia 2006 r. Warszawa

5 kwietnia 2006 r. Łódź

19 kwietnia 2006 r. Kraków

24 kwietnia 2006 r. Gdańsk

8 maja 2006 r. Katowice

Program:
- Powikłania makroangiopatyczne w cukrzycy - racjonalne postępowanie terapeutyczne
Inhibitory konwertazy angiotensyny w terapii nadciśnienia tętniczego - nie tylko obniżenie ciśnienia
- Leki przeciwpłytkowe - fundament terapii w kardiologii
Organizator: Medycyna Praktyczna - Dział Szkoleń
 31-066 Kraków, ul. Krakowska 41

Kursy: „Advanced Cardiovascular Life Support Provider Course - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych”
01-02 kwietnia 2006 r. Kraków
03-04 czerwca 2006 r. Kraków
08-09 lipca 2006 r. Poznań
19-20 sierpnia 2006 r. Kraków

Tematyka kursu: podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne postępowanie w zatrzymaniu krążenia bezpieczna obsługa defibrylatora najczęstsze internistyczne stany zagrożenia życia
Organizator: Instytut Ratownictwa Medycznego
31-066 Kraków, ul. Krakowska 41.

Szkoła PTOK: „Rak piersi”
3–7 kwiecień 2006 r. Warszawa

Kierownik naukowy: doc. dr hab. med. Tadeusz Pieńkowski

Patronat: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Organizator: Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
 02-781 Warszawa, ul. Roentgena 5.

Szkolenia:Optymalna ochrona przed incydentami sercowo-naczyniowymi - co każdy lekarz wiedzieć powinien”
22 marca 2006 r. Wrocław

25 marca 2006 r. Lublin

1 kwietnia 2006 r. Warszawa

5 kwietnia 2006 r. Łódź

19 kwietnia 2006 r. Kraków

24 kwietnia 2006 r. Gdańsk

8 maja 2006 r. Katowice

Program:
- Powikłania makroangiopatyczne w cukrzycy - racjonalne postępowanie terapeutyczne
Inhibitory konwertazy angiotensyny w terapii nadciśnienia tętniczego - nie tylko obniżenie ciśnienia
- Leki przeciwpłytkowe - fundament terapii w kardiologii
Organizator: Medycyna Praktyczna - Dział Szkoleń
 31-066 Kraków, ul. Krakowska 41

IV Konferencja "Uniwersytet dla przemysłu" pt.: „Life Science Krakow”

6 kwietnia w Krakowie,w nowym gmachu UJ - Auditorium Maximum.
Organizator: Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu

Kraków ,ul. Krupnicza 14.

X Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej
6-8 kwietnia 2006 r. Warszawa

Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Adam Witkowski

Patronat: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Organizator: Samodzielna Pracownia Hemodynamiki Instytutu Kardiologii
 04-628 Warszawa, ul. Alpejska 42.

II Poznański Dzień Kardiochirurgii
7 kwietnia 2006 r. Poznań

Organizator: Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej AM w Poznaniu
 60-572 Pozna,  ul. Szpitalna 27/33.


Konferencja: „Diagnostyka obrazowa chorób klatki piersiowej”
7-8 kwietnia 2006 r. Bedlwewo k. Poznania

Kierownik naukowy: dr hab. med. Marek Stajgis
Organizator: II Zakład Radiologii Ogólnej Akademii Medycznej w Poznaniu
60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49.

Kursy: „Advanced Life Support Provider Course - Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych”
24-26 marca 2006 r. Kraków
07-09 kwietnia 2006 r. Poznań
05-07 maja 2006 r. Elbląg
15-17 maja 2006 r. Kraków
16-18 czerwca 2006 r. Kraków
28-30 lipca 2006 r. Kraków
13-15 października 2006 r. Poznań

Intensywny trzydniowy kurs przeznaczony dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników.
Tematyka kursu: podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne zasady postępowania w chorobie wieńcowej postępowanie w zagrażających życiu zaburzeniach rytmu stosowanie leków w resuscytacji problemy etyczne w intensywnej terapii
Organizator: Instytut Ratownictwa Medycznego
31-066 Kraków, ul. Krakowska 41

V Międzynarodowe Warsztaty Kardiologiczne „Wschód - Zachód”
8 kwietnia 2006 r. Białystok

Patronat: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Organizator: Klinika Kardiologii w Białymstoku
Białystok, ul. Skłodowskiej-Curie 24a.

Szkolenia: „Jak zapobiegać wczesnym powikłaniom nadciśnienia tętniczego w praktyce klinicznej”
18 marca 2006 r. Kraków

25 marca 2006 r. Warszawa

1 kwietnia 2006 r. Katowice

8 kwietnia 2006 r. Lublin

22 kwietnia 2006 r. Poznań

20 maja 2006 r. Szczecin

Program:
- Czy można zapobiegać powikłaniom nadciśnienia tętniczego w godzinach porannych
- Czy można zapobiegać wczesnemu uszkodzeniu nerek w nadciśnieniu
- Jak optymalnie leczyć nadciśnienie u chorego z zespołem metabolicznym
- Czy można zapobiegać rozwojowi powikłań w obrębie serca i naczyń
- Jak wykorzystać diagnostykę obrazową i laboratoryjną w wykrywaniu wczesnych powikłań nadciśnienia tętniczego
Organizator: Medycyna Praktyczna - Dział Szkoleń
 31-066 Kraków, ul. Krakowska 41.

Kurs: BLS - AED
08-09 kwietnia 2006 r. Kraków
23-24 września 2006 r. Poznań

Celem kursu jest nabycie umiejętności prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych jako ratownik zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji
Tematyka kursu: Rozpoznanie osoby u której nastąpiło zatrzymanie krążenia Przeprowadzenie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych Poznanie najczęstszych przyczyn zatrzymania krążenia Ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Postępowanie z osobą zadławioną Wykonanie defibrylacji u osób dorosłych z zatrzymaniem krążenia, wykorzystując automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED)
Organizator: Instytut Ratownictwa Medycznego
 31-066 Kraków, ul. Krakowska 41.

Szkolenia:Optymalna ochrona przed incydentami sercowo-naczyniowymi - co każdy lekarz wiedzieć powinien”
22 marca 2006 r. Wrocław

25 marca 2006 r. Lublin

1 kwietnia 2006 r. Warszawa

5 kwietnia 2006 r. Łódź

19 kwietnia 2006 r. Kraków

24 kwietnia 2006 r. Gdańsk

8 maja 2006 r. Katowice

Program:
- Powikłania makroangiopatyczne w cukrzycy - racjonalne postępowanie terapeutyczne
Inhibitory konwertazy angiotensyny w terapii nadciśnienia tętniczego - nie tylko obniżenie ciśnienia
- Leki przeciwpłytkowe - fundament terapii w kardiologii
Organizator: Medycyna Praktyczna - Dział Szkoleń
 31-066 Kraków, ul. Krakowska 41


Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zaawansowane operacje laparoskopowe II” pt. "Jak stworzyć i rozwijać ośrodek laparoskopowy"
20–21 kwietnia 2006 r. Gdynia

W trakcie konferencji przewidziane są transmisje podstawowych i zaawansowanych operacji laparoskopowych w wykonaniu wybitnych europejskich chirurgów laparoskopowych oraz zespołu Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Wejherowie.
Kierownik naukowy: prof. dr hab. Edward Stanowski
Organizator: Sekcja Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich, Oddział Gdański Towarzystwa Chirurgów Polskich, Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej.

II Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych; III Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Angiologicznego. XX Zjazd Sekcji Radiolgiii Zabiegowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

20-23 kwietnia 2006, Wisła, Hotel Gołebiewski

Organizator: Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Angiologii AM im.K.Marcinkowskiego w Poznaniu.


Konferencja Naukowa: „Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w instytucjach

i firmach”.

21 kwietnia 2006 (piątek) 10:00 – 16.00.

Warszawa, Centrum Konferencyjne

Seminarium skierowane jest do zarządzających działami IT, osób decydujących o wdrażaniu systemów zarządzania informacją, Administratorów Danych Osobowych, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Dyrektorów Departamentów Bezpieczeństwa, Zarządzających usługami zewnętrznymi. Celem seminarium jest przekazanie uczestnikom najlepszej wiedzy w dziedzinie ochrony informacji oraz umiejętności praktycznego zastosowania jej w swojej działalności zawodowej. Omówienie zostaną prawne aspekty zapewnienia bezpieczeństwa informacji w odniesieniu do polskiego ustawodawstwa oraz międzynarodowych standardów zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Referent: Paweł Kaczara – absolwent Politechniki Krakowskiej Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Specjalista w zakresie bezpieczeństwa informacji, Administrator Bezpieczeństwa Informacji w instytucji administracji samorządowej, praktyk w zarządzaniu systemami informatycznymi.

Program:

1. Cele i założenia zarządzania bezpieczeństwem informacji w Instytucji.
a) dlaczego potrzebne jest Bezpieczeństwo Informacji?
b) co to jest Bezpieczeństwo Informacji?
c) jak sformułować wymagania bezpieczeństwa?

2. Baza prawna i normatywna.
a) polskie Normy dot. Bezpieczeństwa Informacji,
b) normy dotyczące Bezpieczeństwa Informatycznego,
c) zbiór wymagań prawnych,

3. Obszary zarządzania Bezpieczeństwem.
a) polityka bezpieczeństwa,
b) organizacja bezpieczeństwa,
c) klasyfikacja i kontrola aktywów,
d) bezpieczeństwo osobowe,
e) bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe,
f) kontrola dostępu do systemów informatycznych,
g) rozwój i utrzymanie systemów informatycznych,
h) zarządzanie ciągłością biznesu,
i) zgodność z prawem i własnymi wymaganiami,

4. Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji.
a) ustanowienie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
b) wdrożenie i eksploatacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
c) monitorowanie i przegląd Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
d) utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

5. Zarządzanie ciągłością działania.
a) analiza procesów, zagrożeń, infrastruktury technicznej, informatycznej, telekomunikacyjnej w Instytucji,
b) analiza istniejących i opracowanie nowych procedur działania,

6. Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
a) przeprowadzenie analizy ryzyka,
b) przygotowanie planu minimalizacji ryzyka,
c) opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
d) monitorowanie planu minimalizacji ryzyka,
e) audyt certyfikacyjny.
7. Panel dyskusyjny.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: "VII Podkarpackie Dni Onkologiczno-Chirurgiczne"

21-22 kwietnia 2006 r. w Krasiczynie koło Przemyśla.

Organizator: Oddział Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu.

V  Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. neuroinfekcji

21-22 kwietnia 2006, Białystok

Pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego mgr inż. Janusza Krzyżewskiego oraz Rektora AM w Białymstoku prof. dr hab. Jana Górskiego.

Organizator: Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji AM w Białymstoku i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Departament Zdrowia.

Szkolenia: „Jak zapobiegać wczesnym powikłaniom nadciśnienia tętniczego w praktyce klinicznej”
18 marca 2006 r. Kraków

25 marca 2006 r. Warszawa

1 kwietnia 2006 r. Katowice

8 kwietnia 2006 r. Lublin

22 kwietnia 2006 r. Poznań

20 maja 2006 r. Szczecin

Program:
- Czy można zapobiegać powikłaniom nadciśnienia tętniczego w godzinach porannych
- Czy można zapobiegać wczesnemu uszkodzeniu nerek w nadciśnieniu
- Jak optymalnie leczyć nadciśnienie u chorego z zespołem metabolicznym
- Czy można zapobiegać rozwojowi powikłań w obrębie serca i naczyń
- Jak wykorzystać diagnostykę obrazową i laboratoryjną w wykrywaniu wczesnych powikłań nadciśnienia tętniczego
Organizator: Medycyna Praktyczna - Dział Szkoleń
 31-066 Kraków, ul. Krakowska 41.

Posiedzenia naukowe Oddziału Krakowskiego PTK
9 posiedzeń w 2006 r.:
30 stycznia
27 lutego
24 kwietnia
29 maja
19 czerwca
23 października
27 listopada
11 grudnia
Kraków, Aula Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii IK Collegium Medicum UJ, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Kierownik naukowy: dr hab. med. Piotr Podolec
Organizator: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział Krakowski
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

Szkolenia:Optymalna ochrona przed incydentami sercowo-naczyniowymi - co każdy lekarz wiedzieć powinien”
22 marca 2006 r. Wrocław

25 marca 2006 r. Lublin

1 kwietnia 2006 r. Warszawa

5 kwietnia 2006 r. Łódź

19 kwietnia 2006 r. Kraków

24 kwietnia 2006 r. Gdańsk

8 maja 2006 r. Katowice

Program:
- Powikłania makroangiopatyczne w cukrzycy - racjonalne postępowanie terapeutyczne
Inhibitory konwertazy angiotensyny w terapii nadciśnienia tętniczego - nie tylko obniżenie ciśnienia
- Leki przeciwpłytkowe - fundament terapii w kardiologii
Organizator: Medycyna Praktyczna - Dział Szkoleń
 31-066 Kraków, ul. Krakowska 41

II Kurs Diagnostyka i Leczenie Urazów Narządu Ruchu u Dzieci i Młodzieży

24-26.kwietnia 2006r., Rzeszów, Hotel „Hubertus”

Organizator: Oddizał Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Szpital Wojewódzki Nr 2, Rzeszów, ul. Lwowska 60.

XIII Konferencja Poltransplantu

25-26 kwietnia.2006 r. w Warszawie

Organizator: Centrum Organizacyjno-koordynacyujne ds. Transplantacji POLTRANSPLANT.

Konferencja "Perspektywy i wyzwania dla prywatnego sektora ochrony zdrowia w Polsce”

26 kwietnia 2006 w Warszawie, w hotelu Marriott.

Organizator: Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia.

IX Małopolskie Warsztaty Echokardiograficzne

28-29 kwietnia 2006 r.

Organizator: Oddział Krakowski  Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
pod patronatem Dyrektora Instytutu Kardiologii CM UJ
Prof. dr hab. med. Wiesławy Tracz oraz  Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Kursy: „Advanced Life Support Provider Course - Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych”
24-26 marca 2006 r. Kraków
07-09 kwietnia 2006 r. Poznań
05-07 maja 2006 r. Elbląg
15-17 maja 2006 r. Kraków
16-18 czerwca 2006 r. Kraków
28-30 lipca 2006 r. Kraków
13-15 października 2006 r. Poznań

Intensywny trzydniowy kurs przeznaczony dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników.
Tematyka kursu: podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne zasady postępowania w chorobie wieńcowej postępowanie w zagrażających życiu zaburzeniach rytmu stosowanie leków w resuscytacji problemy etyczne w intensywnej terapii
Organizator: Instytut Ratownictwa Medycznego
31-066 Kraków, ul. Krakowska 41

VII Zakopianskie Sympozjum „Postępy w pneumonologii i torakochirurgii”

5-7 maja 2006, Zakopane

Organizator: Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc w Zakopanem oraz Filia Podhalańska Fundacji Pomocy Transplantologii.

XVI Warszawska Konferencja Kardiologiczna „Kardiologia Światowa 2005-2006”

06 maja 2006, Teatr Polski, Warszawa

Program: Nadciśnienie tętnicze. Arytmia komorowa. Ostre zespoły wieńcowe. Prewencja. Migotanie przedsionków. Angina  pectoris. Niewydolnośc serca: najnowsze osiągnięcia, komentarze, standardy na 2-006 r.

Udział biorą  m.in.: prof. A.Bochenek, A.Budaj, B.Cybulska, W.Januszewicz, P.Kułakowski, W.Rużyłło. Konferencje prowadzi: prof. L.Ceremużyński.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: V Gdańskie Dni Cukrzycy i Nadciśnienia Tętniczego

 06 maja 2006, Collegium Medicum AM w Gdańsku, ul. Dębinki 1

Tematy sesji: Choroby naczyń obwodowych. Stan przedcukrzycowy. Postępy w cukrzycy – patofizjologia i terapia. Postępy w nadciśnieniu tętniczym - patofizjologia i terapia.

Organizator: Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Katedra Nadciśnienia Tętniczego

i Diabetologii AM w Gdańsku.

Szkolenia:Optymalna ochrona przed incydentami sercowo-naczyniowymi - co każdy lekarz wiedzieć powinien”
22 marca 2006 r. Wrocław

25 marca 2006 r. Lublin

1 kwietnia 2006 r. Warszawa

5 kwietnia 2006 r. Łódź

19 kwietnia 2006 r. Kraków

24 kwietnia 2006 r. Gdańsk

8 maja 2006 r. Katowice

Program:
- Powikłania makroangiopatyczne w cukrzycy - racjonalne postępowanie terapeutyczne
Inhibitory konwertazy angiotensyny w terapii nadciśnienia tętniczego - nie tylko obniżenie ciśnienia
- Leki przeciwpłytkowe - fundament terapii w kardiologii
Organizator: Medycyna Praktyczna - Dział Szkoleń
 31-066 Kraków, ul. Krakowska 41

I Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodaibetologicznego

11-13 maja 2006, Łódź, Teatr Wielki

Organizator: Klinika Kardiologii Interwencyjnej, Kardiodiabetologii i Rehabilitacji Kardiolgicznej, I Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii UM w Łodzi, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 im. WAM –Centralny Szpital Weteranów.

Konferencja „Stwardnienie rozsiane”

12-13 maja 2006, Mikołajki, Hotel Gołębiewski

Kierownik naukowy konferencji: prof. Krzysztof Selmaj

Program:

Heterogenność kliniczna i patologiczna SM - prof. Jacek Losy
Czy SM jest chorobą dziedziczną? - dr Marcin Mycko
PZNW i inne zespoły pierwszych objawów - już SM czy jeszcze nie? (kryteria diagnostyczne) - dr hab. Andrzej Potemkowski
Jak interpretować obrazy MRI w stwardnieniu rozsianym? - dr Małgorzata Siger
Czy potrzebne jest badanie płynu mózgowo-rdzeniowego i czy są biomarkery SM? - dr Anna Jurewicz
Monitorowanie elektrofizjologiczne SM:
Potencjały wywołane - dr Małgorzata Zielińska
Centralne przewodnictwo - dr Maria Rakowicz
Diagnostyka różnicowa:
Neuroborelioza - prof. Urszula Fiszer
Zapalenie naczyń - prof. Anna Członkowska
Dalsza diagnostyka różnicowa - dr Halina Bartosik-Psujek

Kiedy zaczynać leczenie immunomodulujące (DMD) i jak oceniać wyniki leczenia DMD (co robić gdy wyniki są złe) - prof. Krzysztof Selmaj
Czy jest miejsce na stosowanie leków cytostatycznych w SM - prof. Zdzisław Maciejek
Terapia ratunkowa w SM - dr Alina Mochecka-Thoelke
Postacie SM zależne od przeciwciał i ich leczenie - prof. Jerzy Kotowicz
Przeszczep autologiczny szpiku - prof. Eva Hardova (Czechy)
Czy Tysabri zmieni terapię SM? - prof. Andrzej Wajgt
Kiedy i jak leczyć zaburzenia zwieraczy w SM? - dr Piotr Radziszewski
Leczenie spastyki, BTX i pompa baclofenowa - dr hab. Jarosław Sławek
Jak bardzo pomocna jest rehabilitacja w SM - dr Maciej Krawczyk

Polsko-Niemieckie Warsztaty Chirurgiczne z Okazji 100 Rocznicy Śmierci Jana  Mikulicza-Radeckiego

31.03.-01.04. 2006 r. Poznań

12.05 – 13.05. 2006 r., Kraków

Tematyka:

1.   Rola endoskopii we współczesnej chirurgii onkologicznej

2.      Znaczenie węzła wartowniczego w rożnych nowotworach.

3.      Nowoczesne techniki nauczania chirurgii z wykorzystaniem symulatorów.

Organizator: I Oddział Chirurgii Onkologicznej, Wlkp. Centrum Onkologii w Poznaniu,

Klinika Chirurgii Onkologicznej, Instytut Onkologii, Oddział w Krakowie.

IV Ogólnopolskie Sympozjum Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci

12-14 maja 2006 r. Gdańsk.

Organizator: Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Onkologii Dziecięcej Akademii Medycznej

w Gdańsku.

Kursy: „Advanced Life Support Provider Course - Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych”
24-26 marca 2006 r. Kraków
07-09 kwietnia 2006 r. Poznań
05-07 maja 2006 r. Elbląg
15-17 maja 2006 r. Kraków
16-18 czerwca 2006 r. Kraków
28-30 lipca 2006 r. Kraków
13-15 października 2006 r. Poznań

Intensywny trzydniowy kurs przeznaczony dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników.
Tematyka kursu: podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne zasady postępowania w chorobie wieńcowej postępowanie w zagrażających życiu zaburzeniach rytmu stosowanie leków w resuscytacji problemy etyczne w intensywnej terapii
Organizator: Instytut Ratownictwa Medycznego
31-066 Kraków, ul. Krakowska 41

XVI  Naukowo-Szkoleniowe Sympozjum Sekcji Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich  połączone z XII Zjazdem Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych

17-19 maja 2006 r. , Krynica

Temat spotkania: Zakażenia po zabiegach w chirurgii implantacyjnej.

Organizator: Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych, Kraków, ul. Czysta 8.

Drugi Międzynarodowy Kongres Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Endokrynologicznej (ESES)

18-20 maja 2006, Kraków

Organizator: Klinika Chirurgii Endokrynologicznej, III Katedra Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum UJ, Kraków, ul. Prądnicka 37.

Konferencja „Jak zapobiegać wczesnym powikłaniom nadciśnienia tętniczego w praktyce klinicznej”

20 maja 2006, Szczecin, Hotel Radisson, Plac Rodła 10

Wykładowcy: prof. Kalina Kawecka-Jaszcz, prof. Andrzej Januszewicz, prof. Andrzej Tykarski, prof. Bolesław Rutkowski.
Przewodniczący sesji: dr hab. Krystyna Widecka

Program:
Sesja I Wprowadzenie - dr hab. Krystyna Widecka
Czy można zapobiegać powikłaniom nadciśnienia tętniczego w godzinach porannych - prof. Andrzej Tykarski
Czy można zapobiegać wczesnemu uszkodzeniu nerek w nadciśnieniu - prof. Bolesław Rutkowski
Sesja II

Jak optymalnie leczyć nadciśnienie u chorego z zespołem metabolicznym - prof. Andrzej Januszewicz

Czy można zapobiegać rozwojowi powikłań w obrębie serca i naczyń - prof. Kalina Kawecka-Jaszcz
Jak wykorzystać diagnostykę obrazową i laboratoryjną w wykrywaniu wczesnych powikłań nadciśnienia tętniczego - prof. Andrzej Januszewicz.

Szkolenia: „Jak zapobiegać wczesnym powikłaniom nadciśnienia tętniczego w praktyce klinicznej”
18 marca 2006 r. Kraków

25 marca 2006 r. Warszawa

1 kwietnia 2006 r. Katowice

8 kwietnia 2006 r. Lublin

22 kwietnia 2006 r. Poznań

20 maja 2006 r. Szczecin

Program:
- Czy można zapobiegać powikłaniom nadciśnienia tętniczego w godzinach porannych
- Czy można zapobiegać wczesnemu uszkodzeniu nerek w nadciśnieniu
- Jak optymalnie leczyć nadciśnienie u chorego z zespołem metabolicznym
- Czy można zapobiegać rozwojowi powikłań w obrębie serca i naczyń
- Jak wykorzystać diagnostykę obrazową i laboratoryjną w wykrywaniu wczesnych powikłań nadciśnienia tętniczego
Organizator: Medycyna Praktyczna - Dział Szkoleń
 31-066 Kraków, ul. Krakowska 41.

IV Podkarpacka Konferencja Endokrynologiczno-Diabetologiczna

26-27 maja 2005 w Przemyślu

W programie przewidziano trzy sesje: "Endokrynologia starzenia się", "Postępy endokrynologii i diabetologii" oraz "Guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego".

Konferencja „Diagnostyka i leczenie wtórnych postaci nadciśnienia tętniczego”

27 maja 2006, Warszawa, Hotel Sobieski

Program:

Godz. 8.00-10.00-Rejestracja uczestników

Sesja 1. Nadciśnienie tętnicze wtórne - wprowadzenie (10.00-10.50)

Przewodniczący: prof. A. Januszewicz, prof. J. Widimsky, prof. A. Więcek

Nadciśnienie tętnicze wtórne - problem o rosnącym znaczeniu - prof. W. Januszewicz

Obturacyjny bezdech senny - kiedy rozpoznawać? Jak prowadzić diagnostykę przesiewową? - prof. K. Narkiewicz

Sesja 2. Nadciśnienie nerkopochodne - część I (10.50-12.30)

Przewodniczący: prof. F. Kokot, prof. H. Haller, prof. J. Szmidt

U kogo należy podejrzewać nadciśnienie naczyniowo-nerkowe? - prof. H. Haller (Niemcy)

Współczesne metody obrazowania nerek i tętnic nerkowych - dr M. Januszewicz

Miażdżycowe zwężenie tętnicy nerkowej u chorego z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych - prof. A. Januszewicz

Angioplastyka tętnic nerkowych - doc. O. Rowiński

Chirurgiczne metody leczenia nadciśnienia naczyniowo-nerkowego - prof. J. Szmidt

Przerwa na kawę; 12.30-12.45

Sesja 3. Nadciśnienie nerkopochodne - część II (12.45-13.35)

Przewodniczący: prof. J. Radermacher, prof. J. Głuszek, prof. M. Sznajderman

Leczenie nadciśnienia naczyniowo-nerkowego. Angioplastyka vs. leczenie farmakologiczne - prof. J. Radermacher (Niemcy)

Leki hamujące układ renina-angiotensyna u chorych z nadciśnieniem nerkopochodnym - prof. A. Więcek

13.35-14.15 Lunch

Sesja 4. Wtórne nadciśnienie tętnicze uwarunkowane hormonalnie - część I (14.15-15.25)

Przewodniczący: prof. J. Widimsky, doc. M. Kabat

Metody wizualizacyjne zmian w nadnerczach - dr A. Cieszanowski

Guzy nadnerczy przypadkowo wykryte - problem o rosnącym znaczeniu klinicznym - prof. A. Kasperlik-Załuska

Kiedy należy podejrzewać pierwotny hiperaldosteronizm? Jak prowadzić diagnostykę? - prof. J. Widimsky (Czechy)

15.25-15.35 Przerwa na kawę

Sesja 5. Wtórne nadciśnienie tętnicze uwarunkowane hormonalnie - część II (15.35-17.15)

Przewodniczący: prof. B. Jarząb, prof. H.P.H. Neumann, prof. W. Januszewicz

Genetyczne uwarunkowania guza chromochłonnego - nowa era - prof. H.P.H Neumann (Niemcy)

Diagnostyka zespołów nowotworowych uwarunkowanych genetycznie - prof. B. Jarząb

Trudności w rozpoznawaniu i diagnostyce guza chromochłonnego - prof. A. Januszewicz

Leczenie chirurgiczne guzów nadnerczy - M. Otto

17.15 Zakończenie konferencji

 

IV Podkarpacka Konferencja Endokrynologiczno-Diabetologiczna

26-27 maja, Przemyśl

W programie przewidziano trzy sesje: "Endokrynologia starzenia się", "Postępy endokrynologii i diabetologii" oraz "Guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego".

Posiedzenia naukowe Oddziału Krakowskiego PTK
9 posiedzeń w 2006 r.:
30 stycznia
27 lutego
24 kwietnia
29 maja
19 czerwca
23 października
27 listopada
11 grudnia
Kraków, Aula Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii IK Collegium Medicum UJ, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Kierownik naukowy: dr hab. med. Piotr Podolec
Organizator: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział Krakowski
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

Imaging, Managment & Clinical Research

29-30 May 2006 - Jagiellonian University in Kraków,
Aula Collegium Novum,
24 Gołębia St. ;

Workshop:
31 May 2006 - The John Paul II Hospital in Kraków,
80 Prądnicka St.

Organizer: The John Paul II Hospital in Kraków

V Konferencja Dydaktyczna „Hipertensjologia 2006 – nowa specjalizacja kliniczna

w Polsce”

02-03 czerwca 2006, Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, Pl. Defilad 1

Organizator: Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego, VM Group. Grupa Via Medica.

XXVI Ogólnopolska Konferencja Kardiologiczna „Postępy Diagnostyki i Terapii w Kardiologii”

02-03 czerwca 2006, Włocławek

Organizator: Włocławskie Towarzystwo Kardiologiczne. Włocławskie Towarzystwo Naukowe.

tematyka: Wielonaczyniowa choroba wieńcowa. Stent czy operacja mało inwazyjna? Transplantacja serca. Ryzyko operacyjne w chorobie niedokrwiennej serca. Mechaniczne wspomaganie krążenia. Interakcje leków kardiologicznych. Profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych. Leczenie zespołu metabolicznego. Problemy leczenia miażdżycy naczyń obwodowych. Program leczenia inwazyjnego choroby wieńcowej.

Przwodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. dr hab.n.med. Stanisław Sterkowicz.

Kursy: „Advanced Cardiovascular Life Support Provider Course - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych”
01-02 kwietnia 2006 r. Kraków
03-04 czerwca 2006 r. Kraków
08-09 lipca 2006 r. Poznań
19-20 sierpnia 2006 r. Kraków

Tematyka kursu: podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne postępowanie w zatrzymaniu krążenia bezpieczna obsługa defibrylatora najczęstsze internistyczne stany zagrożenia życia
Organizator: Instytut Ratownictwa Medycznego
31-066 Kraków, ul. Krakowska 41.

Wideokonferencja Szkoleniowa nt „ Postępy w leczeniu chorób naczyń  obwodowych.

Ostra i przewlekła  niewydolność naczyń – stare problemy i nowe możliwości”.

05 czerwca 2006, Kraków

Pod patronatem: Ministra Zdrowia prof.dr hab. Zbigniewa Religi we współpracy z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ i Centrum Monitorowania jakości w Ochronie Zdrowia.

Organizator: Regionalne Centrum Chorób Naczyń Szpitala Zakonu Bonifratrów Św. Jana Grandego w Krakowie.

Interna 2006 - V Krajowa Konferencja Szkoleniowa Towarzystwa Internistów Polskich

09-10 czerwca, Warszawa, Sala Kongresowa Pałacu Kultury i Nauki.

POLSKO-NIEMIECKIE WARSZTATY CHIRURGICZNE

z okazji 100. rocznicy śmierci Jana Mikulicza Radeckiego

9-10 czerwca 2006 r., Kraków.

 

Kursy: „Advanced Life Support Provider Course - Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych”
24-26 marca 2006 r. Kraków
07-09 kwietnia 2006 r. Poznań
05-07 maja 2006 r. Elbląg
15-17 maja 2006 r. Kraków
16-18 czerwca 2006 r. Kraków
28-30 lipca 2006 r. Kraków
13-15 października 2006 r. Poznań

Intensywny trzydniowy kurs przeznaczony dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników.
Tematyka kursu: podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne zasady postępowania w chorobie wieńcowej postępowanie w zagrażających życiu zaburzeniach rytmu stosowanie leków w resuscytacji problemy etyczne w intensywnej terapii
Organizator: Instytut Ratownictwa Medycznego
31-066 Kraków, ul. Krakowska 41

Warsztaty Echokardiografii Praktycznej

17 czerwca 2006, Kraków, Szpital Jana Pawła II

Organizator: Zarząd Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa  Kardiologicznego.

W programie Warsztatów m.in.: Nowe techniki Echokardiografii. Ultrasonografia Tętnic. Zajęcia praktyczne w Pracowni Echokardiograficznej.

Kierownictwo: prof. dr hab. med. Wiesława Tracz, dr hab. med. Piotr Podolec.

Posiedzenia naukowe Oddziału Krakowskiego PTK
9 posiedzeń w 2006 r.:
30 stycznia
27 lutego
24 kwietnia
29 maja
19 czerwca
23 października
27 listopada
11 grudnia
Kraków, Aula Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii IK Collegium Medicum UJ, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Kierownik naukowy: dr hab. med. Piotr Podolec
Organizator: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział Krakowski
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z Zakresu Chirurgii Laparoskopowej

23-24 czerwca 2006, Warszawa

Cześć I : Wideokonferencja – planowane 4 operacje laparoskopowe.

Cześć II :  Ćwiczenia technik laparoskopowych na preparatach zwierzęcych przy użyciu „trenerów ‘’ firmy STORZ.

Organizator: Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Żywienia, Centralny Szpital Kliniczny AM Warszawa, Klinik fűr Allgemein ,–Visceral-und Gefäβchirurgie, Mőnchengladbach, Germany.

IV Interdyscyplinarny Kongres Naukowy nt „ Współczesne zasady diagnostyki i leczenia zespołów bólowych dolnego kręgosłupa”

23-24 czerwca 2006, Warszawa, Hotel Gromada.

Organizatorzy Główni Kongresu:  Fundacja Edukacji Medycznej i Promocji Zdrowia, Redakcja Czasopisma ”Ortopedia Traumatologia  Rehabilitacja”, Katedra i Klinika ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu AM w Warszawie.

Przewodniczący Kongresu: dr n.med. Wiesław Tomaszewski.

Kursy: „Advanced Cardiovascular Life Support Provider Course - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych”
01-02 kwietnia 2006 r. Kraków
03-04 czerwca 2006 r. Kraków
08-09 lipca 2006 r. Poznań
19-20 sierpnia 2006 r. Kraków

Tematyka kursu: podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne postępowanie w zatrzymaniu krążenia bezpieczna obsługa defibrylatora najczęstsze internistyczne stany zagrożenia życia
Organizator: Instytut Ratownictwa Medycznego
31-066 Kraków, ul. Krakowska 41.

Kursy: „Advanced Life Support Provider Course - Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych”
24-26 marca 2006 r. Kraków
07-09 kwietnia 2006 r. Poznań
05-07 maja 2006 r. Elbląg
15-17 maja 2006 r. Kraków
16-18 czerwca 2006 r. Kraków
28-30 lipca 2006 r. Kraków
13-15 października 2006 r. Poznań

Intensywny trzydniowy kurs przeznaczony dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników.
Tematyka kursu: podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne zasady postępowania w chorobie wieńcowej postępowanie w zagrażających życiu zaburzeniach rytmu stosowanie leków w resuscytacji problemy etyczne w intensywnej terapii
Organizator: Instytut Ratownictwa Medycznego
31-066 Kraków, ul. Krakowska 41

Kursy: „Advanced Cardiovascular Life Support Provider Course - Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych”
01-02 kwietnia 2006 r. Kraków
03-04 czerwca 2006 r. Kraków
08-09 lipca 2006 r. Poznań
19-20 sierpnia 2006 r. Kraków

Tematyka kursu: podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne postępowanie w zatrzymaniu krążenia bezpieczna obsługa defibrylatora najczęstsze internistyczne stany zagrożenia życia
Organizator: Instytut Ratownictwa Medycznego
31-066 Kraków, ul. Krakowska 41.

III  Usteckie Dni Onkologiczne

01-03.września 2006 r., Rowyk/Ustki

Tematka:

1.      Punkty styku chirurgii i anestezjologia w leczeniu chorych na nowotwory.

2.      Nowotwory neuroendokrynne.

Organizator: Oddział Chirurgii Onkologicznej Woj. Szpitala Specjalistycznego w Słupsku, ul. Kopernika 28, Słupsk.

XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

06-09 września 2006 r., Warszawa

Organizator: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, ul. Chocimska 5.

XI Zjazd Sekcji Chirurgii Wojskowej

14-16 września 2006 r., Wrocław, Hotel „Mercure-Panorama”

Tematy:

1.      Nowotwory wpustu- prof. T.Orlowski

2.      Chemioterapia nowotworów okolicy wpustu – prof. C.Szczylik

3.      Zmiany przedrakowe i raki dolnego odcinka przełyku i wpustu – prof. M.Jelen

4.      Problemy kardiologiczne u pacjentów operowanych z powodów niekardiologicznych

 – prof. W.Banasiak

5.      Laparoskopia w nienowotworowych chorobach połączenia przełykowo-żołądkowego

– prof. E.Stanowski

6.      Chirurgia bariatryczna – dr hab. K.Pasnik

7.      Współczesne problemy diagnostyki i leczenia urazów wielonarządowych w warunkach pokoju i wojny –gen,bryg.prof.M.Maruszyński

8.      Sesja plakatowa dot. powyższych tematów + „Postępy w chirurgii” prof. T.Przystasz

Organizator: Klinika Chirurgiczna $.Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką – SP ZOZ, Wrocław, ul. Weigla 5.

Konferencja  „Pediatria 2006 - V Krajowa Konferencja Szkoleniowa ‘’

22-23 września 2006, Kraków, Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232

Organizator: Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Tematyka:
Postępy w chorobach zakaźnych - dr med. Leszek Szenborn
Postępy w wakcynologii - prof. Jacek Wysocki
Urazy nieprzypadkowe u dzieci - aspekty medyczne i prawne - dr hab. Stanisław Kwiatkowski
Postępy w psychiatrii dziecięcej - prof. Tomasz Wolańczyk
Postępy w diagnostyce obrazowej - prof. Andrzej Marciński
Postępy w neonatologii - prof. Ryszard Lauterbach
Postępy w gastroenterologii i żywieniu - prof. Hanna Szajewska
Postępy w leczeniu infekcyjnych zapaleń dróg oddechowych - prof. Andrzej Radzikowski
Postępy w immunologii klinicznej - prof. Krzysztof Zeman
Postępy w neurologii - prof. Sergiusz Jóźwiak
Postępy w diagnostyce laboratoryjnej - prof. Krystyna Sztefko
Postępy w dermatologii - prof. Andrzej Kaszuba
Postępy w alergologii i pneumonologii - dr hab. Henryk Mazurek.

Kurs: BLS - AED
08-09 kwietnia 2006 r. Kraków
23-24 września 2006 r. Poznań

Celem kursu jest nabycie umiejętności prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych jako ratownik zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji
Tematyka kursu: Rozpoznanie osoby u której nastąpiło zatrzymanie krążenia Przeprowadzenie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych Poznanie najczęstszych przyczyn zatrzymania krążenia Ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Postępowanie z osobą zadławioną Wykonanie defibrylacji u osób dorosłych z zatrzymaniem krążenia, wykorzystując automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED)
Organizator: Instytut Ratownictwa Medycznego
 31-066 Kraków, ul. Krakowska 41.

VI  Sympozjum Polskiego Klubu Koloproktologii

28-30 września 2006, Płock

Tematyka :

1.   Leczenie chorób odbytu ( guzki krwawnicze, przetoki, nietrzymanie stolca).

2.      Trudne przypadki nienowotworowych chorób jelita grubego.

3.      Nieswoiste przewlekłe  zapalenia jelit.

4.      Trudne przypadki nowotworowych chorób jelita grubego.

Organizator: Zarząd Polskiego Klubu Koloproktorlogii, Okręgowa Izba Lekarska w Płocku,

ul. Kościuszki 8.

Konferencja „Stwardnienie boczne zanikowe”

29-30 września, Kraków, Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232

Kierownik naukowy konferencji: prof. Hubert Kwieciński.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu TORAKONEPTUNALIA 2006

„ Nowotwory Neuroendokrynne Płuca”

30 września  2006 r., Gdańsk

Program konferencji:

Dzień pierwszy:
1.  Wykłady zaproszonych gości.

2.   Sesja tematyczna.

3.      Interaktywna prezentacja przypadków.

4.      Sesja pielęgniarek i studentów.

Dzień drugi: zwiedzanie Gdańska.

Organizator: Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej AM Gdańsk, ul. Dębinki 7.

XII Sympozjum Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich: „ 15 Lat Wideochirurgii w Polsce”

12-14 października 2006 r., Kielce

Tematyka:

1.      Kierunki szkolenia w laparoskopii.

2.      Powikłania chirurgii laparoskopowej.

3.      Chirurgia laparoskopowa jelita grubego.

4.      Leczenie otyłości.

5.       Postępy wideochirugii i innych technik małoinwazyjnych.

Organizator: XII Sympozjum Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich (Oddział Chirurgii Ogólnej), Wojewódzki Szpital Zespolony, Kielce, ul. Grunwaldzka 45.

Drugie Międzynarodowe Dni Trzustkowe oraz Pierwsza Konferencja Polskiego Klubu Trzustkowego

12-14 października 2006 r., Darłówek, Centrum Konferencyjne Hotel „Jan”

Organizator: Oddział Gdański TChP.

Kursy: „Advanced Life Support Provider Course - Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych”
24-26 marca 2006 r. Kraków
07-09 kwietnia 2006 r. Poznań
05-07 maja 2006 r. Elbląg
15-17 maja 2006 r. Kraków
16-18 czerwca 2006 r. Kraków
28-30 lipca 2006 r. Kraków
13-15 października 2006 r. Poznań

Intensywny trzydniowy kurs przeznaczony dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników.
Tematyka kursu: podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne zasady postępowania w chorobie wieńcowej postępowanie w zagrażających życiu zaburzeniach rytmu stosowanie leków w resuscytacji problemy etyczne w intensywnej terapii
Organizator: Instytut Ratownictwa Medycznego
31-066 Kraków, ul. Krakowska 41

6.      Wielkopolskie Sympozjum Chirurgii  Urazowej oraz  3. Sympozjum Sekcji Chirurgii Urazowej Towarzystwa Chirurgów Polskich

19-20 października 2006 r., Poznań

Tematyka:

1.      Metody leczenia złamań głowy i szyjki kości ramiennej.

2.      Złamania kości długich – co nowego?

3.      Mnogie obrażenia ciała.

4.      Obrażenia narządów klatki piersiowej.

5.      Obrażenia sportowe.

6.      Chirurgia urazowa wieku podeszłego.

Organizator: Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycnej AM w Poznaniu.

Posiedzenia naukowe Oddziału Krakowskiego PTK
9 posiedzeń w 2006 r.:
30 stycznia
27 lutego
24 kwietnia
29 maja
19 czerwca
23 października
27 listopada
11 grudnia
Kraków, Aula Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii IK Collegium Medicum UJ, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Kierownik naukowy: dr hab. med. Piotr Podolec
Organizator: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział Krakowski
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

Szkolenie: „ Podstawy alergologii”

23-27 października 2006,  Kraków, II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJ,

Kierownik naukowy: Prof. dr hab. Ewa Niżankowska-Mogilnicka
Kierownik Kliniki Pulmonologii II Katedry Chorób Wewnetrznych CM UJ

Tematyka:
Podstawy immunologiczne chorób alergicznych, mediatory reakcji zapalne w atopii
Patogeneza astmy oskrzelowej
Obraz kliniczny astmy oskrzelowej i diagnostyka różnicowa
Badania czynnościowe układu oddechowego
Alergiczny nieżyt nosa
Ogólne zasady leczenia astmy oskrzelowej
Monitorowanie astmy oskrzelowej w warunkach ambulatoryjnych i leczenie zaostrzeń
Diagnostyka alergii in vitro, zasady wykonywania i interpretacji testów skórnych
Podstawy immunoterapii swoistej
Astma aspirynowa
Astma oskrzelowa a ciąża
Astma zawodowa
Postępowanie w stanie astmatycznym
Etiopatogeneza i leczenie wstrząsu anafilaktycznego
Alergie pokarmowe
Alergie i nadwrażliwość na leki
Alergie na jad owadów błonkoskrzydłych
Atopowe zapalenie skóry; alergiczny wyprysk kontaktowy; pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy.

Kraków, ul. Skawińska 8.


Wykorzystanie zasad EBM w codziennej praktyce klinicznej i w podejmowaniu decyzji - warsztaty
11-12 marca 2006 r. Kraków
04-05 listopada 2006 r. Kraków

Program kursu obejmuje:
1. Zrozumienie zasad i przesłanek podejmowania decyzji w praktyce klinicznej i opiece zdrowotnej (filozofia EBM)
2. Formułowanie pytań klinicznych
3. Odnajdywanie aktualnych i wiarygodnych źródeł informacji
4. Wyszukiwanie informacji odpowiedniej do zadanego pytania klinicznego
5. Ocena jakości informacji według odpowiednich kryteriów wiarygodności i zrozumienie hierarchii danych
6. Zrozumienie podstawowych elementów epidemiologii klinicznej potrzebnych do samodzielnej interpretacji wyników badań klinicznych
- rodzaje badań klinicznych (badania z randomizacją, kohortowe, kliniczno-kontrolne)
- przedstawianie wyników badań (RR, OR, NNT)
- istotność statystyczna a istotność kliniczna (wartość p i przedział ufności)
- analiza przeżycia (hazard ratio [HR])
- i inne
7. Zapoznanie się z ideą przeglądów systematycznych, metaanaliz i analiz ekonomicznych
8. Tworzenie wytycznych praktyki klinicznej 9. Niedociągnięcia badań klinicznych ograniczające ich przydatność w podejmowaniu decyzji
10. Zastosowanie powyższej informacji w praktyce
Organizator: Medycyna Praktyczna - Dział Szkoleń we współpracy z Collegium Medicum UJ i Polskim Instytutem Evidence Based Medicine
31-066 Kraków ,ul. Krakowska 41

V  Międzynarodowe Sympozjum „Postępy w chirurgii i transplantacji wątroby”

17-19 listopada 2006, Warszawa, Centrum Medycyny Doświadczalnej PAN, ul. Księcia Trojdena 5

Tematy główne: Transplantacja wątroby u choryuch zakażonych wirusem HCV. Postępy w chirurgii drog żółciowych.

Organizator: Katedra i Klinika Chirurgii Ogolnej,  Transplantacyjnej i Wątroby AM w Warszawie.

Patronat: Minister Zdrowia prof. dr hab. Zbigniew Religa, Rektor AM w Warszawie

prof. dr hab. Leszek Pączek, Polskie Towarzystwo Transplantacyjne.

Szkolenie: „Onkologia i medycyna  - kurs podstawowy”

20-24 listopada 2006,  Kraków, Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232

Kierownicy naukowi: Dr hab. Krzysztof Herman i Prof. dr hab. Jacek Łuczak
Tematyka:

Powikłania choroby nowotworowej i leczenia onkologicznego - leczenie wspomagające
Nowotwory płuc
Nowotwory układu moczowego
Nowotwory skóry
Nowotwory tkanek miękkich
Nowotwory górnego odcinka układu pokarmowego
Nowotwory dolnego odcinka przewodu pokarmowego
Nowotwory narządu rodnego
Zasady, organizacja, podstawy prawne opieki paliatywnej
Etyka, podejmowanie trudnych decyzji w opiece paliatywnej
Budowanie podmiotowości chorych w opiece paliatywnej
Problemy komunikacji w opiece paliatywnej
Zaburzenia psychiczne w opiece paliatywnej
Ostatnie godziny życia chorego terminalnie
Patofizjologia bólu
Standardy leczenia bólu nowotworowego
Ból neuropatyczny i koanalegetyki, inne szczególne postacie bólu
Leczenie objawowe duszności

Posiedzenia naukowe Oddziału Krakowskiego PTK
9 posiedzeń w 2006 r.:
30 stycznia
27 lutego
24 kwietnia
29 maja
19 czerwca
23 października
27 listopada
11 grudnia
Kraków, Aula Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii IK Collegium Medicum UJ, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Kierownik naukowy: dr hab. med. Piotr Podolec
Organizator: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział Krakowski
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

Szkolenie: „Diagnostyka obrazowa”

27 listopada - 01 grudnia 2006, Kraków, II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJ

Kierownik naukowy: dr Piotr Grzanka
Kierownik Samodzielnej Pracowni Radiologii II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ Tematyka:

Zapalenia płuc i oskrzeli
Nowotwory płuc
Diagnostyka radiologiczna cienia owalnego w płucach
Choroby opłucnej
Diagnostyka obrazowa chorób przewodu pokarmowego
Diagnostyka stanów naglących jamy brzusznej - zagadnienia wybrane dla internistów
Diagnostyka obrazowa chorób wątroby, dróg żółciowych i trzustki
Endoskopowa wsteczna pankreatocholangiografia w diagnostyce chorób dróg żółciowych i trzustki
Diagnostyka obrazowa chorób naczyń obwodowych
Nadciśnienie płucne, obrzęk płuc
Diagnostyka obrazowa chorób układu ruchu
Diagnostyka obrazowa chorób w przestrzeni zaotrzewnowej
Diagnostyka obrazowa chorób serca i dużych naczyń
Reakcje niepożądane na środki stosowane dożylnie
Diagnostyka obrazowa chorób układu moczowego
Diagnostyka obrazowa zmian w miednicy mniejszej
Uwagi na temat miejsca badań obrazujących narządy w algorytmie postępowania diagnostyczno-leczniczego chorób jamy brzusznej, klatki piersiowej, ośrodkowego układu nerwowego

Kraków, ul. Skawińska 8.

Posiedzenia naukowe Oddziału Krakowskiego PTK
9 posiedzeń w 2006 r.:
30 stycznia
27 lutego
24 kwietnia
29 maja
19 czerwca
23 października
27 listopada
11 grudnia
Kraków, Aula Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii IK Collegium Medicum UJ, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków
Kierownik naukowy: dr hab. med. Piotr Podolec
Organizator: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział Krakowski
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

III Krajowa Konferencja Szkoleniowa "Ginekologia i położnictwo 2006"

15-16 grudnia 2006, Kraków, Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232

Tematyka:
Antykoncepcja hormonalna
Przydatność badań przesiewowych w onkologii ginekologicznej
Pęcherz nadreaktywny
Histeroskopia w stanach ograniczenia płodności
Świadoma zgoda pacjenta na leczenie
Zakażenia HPV i HSV
Choroby wątroby u kobiet w ciąży
Testy diagnostyczne w klinice niepłodności kobiecej
Antybiotykoterapia w ginekologii
Krwotoki położnicze
Poród z położenia miednicowego - cięcie cesarskie czy poród drogą pochwową?

Rok  2007
 Zjazdy, konferencje, sympozja, szkolenia

XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

06-09 września 2007r., Warszawa

Organizator: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa, ul. Chocimska 5.

in construction:
Flashes:


On 16 December 2008 the Hospital hosted an organizational meeting to address the implementation of the Tele – ECG – Lifenet system.
On 25 November 2008 the team of the Clinical Ward of Cardiovascular Surgery and Transplantology at John Paul II Hospital performed percutaneous aortic valve replacement, without thoracotomy, for the first time in Poland.
The John Paul II Hospital was ranked as the best hospital in Maloposka in the category “Modern diagnostics 2008” according to the hospital ranking carried out by “Rzeczpospolita”. Of 100 hospitals in Poland it ranked 30 (as the only hospital from Krakow) in the category of multispecialist and oncological hospitals.
Our Worker represents Poland at the Olympic Games in Beijing 2008!
EU funds for research and innovative medical technology
On 19 June 2008 Assoc. Prof. Mieczysław Pasowicz, Hospital Director bestowed upon Rev. Prof. Michał Heller the Special Medal Pro Bono Curantium established by the John Paul II Hospital in Krakow.
On 19 May 2008 the John Paul II Hospital was ranked among the nation’s good hospitals according to the National Ranking for Hospitals by the Super Express.
The Council on the Quality International 2008 under the patronage of the Ministry of Regional Development, the Polish Agency for Entrepreneurship and the Polish ISO 9000 Forum Club presented to our Hospital the silver prize Quality International in the category of the highest quality services.
The John Paul II Hospital was distinguished by the City Council for the best implementation of original preventive projects in 2007. The ceremony was held on 11 March 2008.
Following decision of the Steering Committee of the Jagiellonian Business Club (JBC) in February 2008 the John Paul II Hospital in Krakow became a member of the JBC.
On 9 January 2008 the John Paul II Hospital in Krakow signed an agreement with the Foundation „To Live”. The Foundation will support the development of the Ward of Neural Infection and Pediatric Neurology.
On 2 December 2007 the weekly „Newsweek Polska” announced its hospital ranking “Where to find cure” according to which our Hospital was ranked very high in the category of Cardiac Surgery and Cardiology.
The John Paul II Hospital in Krakow was honored with distinction award PEARLS IN MEDICINE 2007 in the category of Multispecialist Hospitals with more than 400 beds.
On 11 November 2007 our Hospital was honored with distinction award of the Polish Quality Award - The 13th Edition in the category of public healthcare institutions.
The John Paul II Hospital was ranked as the best hospital in Maloposka in the category “Safe Hospital 2007” according to the hospital ranking carried out by “Rzeczpospolita”.
On 12 June 2007 the team of Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology at the John Paul II Hospital in Krakow performed the 500th heart transplantation.
On Saturday 9 June 2007 the jubilee ceremony to commemorate the 90th anniversary of the John Paul II Hospital in Krakow was held at the Slowacki Theater.
The John Paul II Hospital received the Malopolska Quality Award 2006 in the category of medical institutions.
The John Paul II Hospital in Krakow is the best in Malopolska Province according to the hospital ranking 2006 carried out by the “Rzeczpospolita”.
„Life Science Kraków” industrial and scientific cluster
Inauguration of HELP & HOPE Project
The title of the IT Leader of the Decade was awarded to the John Paul II Hospital in Krakow.
“The best enterprise of the year - Leader of Malopolska 2005”
Director of the John Paul II Hospital was awarded ...
World Heart Day
Don’t take your organs to heaven – heaven knows we need them here on earth!

ul. Prądnicka 80 31-202 Kraków tel. 012 614 20 00 fax 012 614 22 66sekretariat@szpitaljp2.krakow.pl

get flash